Begroting 2018 van de Stad Brussel

Voor de Ecolo-Groen fractie moet er veel meer ingezet worden op een gezonde en veilige stad en doet een reeks voorstellen. Kort samengevat:

  • verkeersveiligheid: leg woonerfzones aan rond de scholen, investeer in betere fietsinfrastructuur en creëer extra fietsbrigades.
  • luchtvervuiling: ontraadt commerciële parkings, laat hen bijdragen aan het klimaatplan en verhoog de investeringen in energie-efficiëntie.
  • de Brusselaars mogen niet opdraaien voor het falen van dit College: investeer 200.000 EUR in wijkbudgetten en compenseer de consultancy kosten voor het opstellen van beheerscontracten op uw eigen werkingsmiddelen.
  • college neemt beslissingen die de toekomstige begrotingen voor tientallen jaren met miljoenen euro zullen bezwaren (stadion , brucity), maar schuift de rekening door naar de toekomst zonder provisies aanleggen.

(meer…)

Rellen in Brussel

Straks stelt Catherine Lemaitre een resem vragen aan de Burgemeester over de rellen waar Brussel slachtoffer van was. De Ecolo-Groen fractie leeft mee met de slachtoffers. Handelaars die hun winkel aan diggelen zagen slaan. Bewoners waarvan hun auto tot zelfs hun woning zwaar beschadigd werden. Brandweermannen die werden geviseerd. Politieagenten die niet over de middelen beschikten om adequaat te reageren en om hun eigen veiligheid te garanderen. We veroordelen dan ook met klem elke vorm van geweld. Dit is de zoveelste klap voor de Brusselaars die hun stad alweer door het slijk ziet gaan.

(meer…)

Groen legt motie neer: “We vragen van de voetgangerszone op alle vlakken een geslaagd project van en voor alle Brusselaars te maken”

Groen-Ecolo legt deze avond een motie op de banken van de Brusselse gemeenteraad rond de heraanleg van de voetgangerszone. Bart Dhondt en Liesbet Temmerman, gemeenteraadsleden voor Ecolo-Groen: “Voor Groen en Ecolo is dit een van de belangrijkste projecten die de stad sinds jaren gekend heeft. Het is een eerste en belangrijke stap naar een gezonde en autoluwe Stad. De werkzaamheden zijn dan wel eindelijk begonnen, maar daarmee is de kous niet af. Als we de Brusselaars terug willen meekrijgen, moeten we resoluut de kaart van de dialoog trekken.”

(meer…)

Maken we van het hart van een onze stad een shopping walhalla?

Het moet gezegd: er is eindelijk een handelsontwikkelingsplan van de Stad Brussel en dat is de verdienste van Schepen Marion Lemesre. Het achterliggende “schema commercial” bevat een detailanalyse van de handelscontext van de Stad Brussel. Essentieel om een handelsbeleid te kunnen ontwikkelen.

De Ecolo-Groen fractie verschilt van mening op 4 fundamentele fronten:

foto Herman Sleebus

(meer…)

College weigert opnieuw PispotFestival

Ook dit jaar weigert het College van de Stad Brussel de aanvraag voor de organisatie van het PispotFestival. Vorig jaar zou de aanvraag niet op tijd ingediend zijn. Dit jaar was alles volgens de administratie in orde, maar kreeg ze toch een finale weigering van het College. Dit is de derde keer op vier jaar tijd dat het stadsbestuur stokken in de wielen steekt voor de organisatie van een festival dat aandacht vraagt voor de problemen waar thuislozen mee geconfronteerd worden.

  • 2008-188×300
  • pispotfestival-2009-192×300
  • pispotfestival-2010-213×300
  • 2011-210×300
  • 2012-212×300
  • 2014-213×300

(meer…)

Zonder beroepen, beginnen de werken in juni

Goed nieuws uit de gemeenteraad!
Als er geen beroepen worden ingediend, beginnen de werken in juni. Eindelijk! We hebben allemaal lang genoeg gewacht. Laat die beroepen dus aub voor wat ze zijn. De voetgangerszone is een noodzakelijke eerste stap naar een bruisende, groene stad. Als het van Ecolo-Groen afhangt pakken we als volgende stap de buurten rondom de voetgangerszone aan en maken we van de hele vijfhoek een leefhoek.

(meer…)

Stop de koehandel, start de werken

Volgens diverse bronnen besliste het College van de Stad Brussel om De Brouckère en de Zuidstraat opnieuw open te stellen voor autoverkeer. “De zoveelste episode in de soap die de heraanleg van de voetgangerszone jammer genoeg geworden is. Burgemeester Mayeur saboteert zijn eigen project door onder druk van zijn liberale meerderheidspartner de voetgangerszone in te krimpen in plaats van maatregelen te nemen die het draagvlak voor de voetgangerszone vergroten”, aldus Bart Dhondt en Marie Nagy, gemeenteraadsleden van de Ecolo-Groen fractie van de Stad Brussel.

foto Herman Sleebus

foto Herman Sleebus

(meer…)

Red de voetgangerszone

Groen is blij dat het Gewest eindelijk ook zijn schouders zet onder de voetgangerszone. Te lang is dit een project geweest van Brussel stad alleen terwijl de zone ten goede kan komen van alle Brusselaars. Door het gekibbel op het niveau van het Brusselse stadsbestuur zag het er zelfs naar uit dat het project om onbegrijpelijke redenen zou afgevoerd worden. “Het project van de voetgangerszone is er gekomen dankzij de kracht van duizenden Brusselaars die gingen picknicken op het Beursplein. Het is tijd dat dit opnieuw een project wordt van de Brusselaars zelf.  We roepen alle medestanders van de voetgangerszone op de krachten te bundelen en er een succes van te maken,” zeggen Bruno De Lille en Bart Dhondt (Groen). 
(meer…)

Gemeenteraad 11 april – mondelinge vraag betreffende de uitspraken van burgemeester Yvan Mayeur in de krant Le Soir van 28 maart 2016

Beste collega’s, burgemeester en schepenen,

De gebeurtenissen van 22 maart zinderen nog steeds na. Tot op vandaag zijn er nog altijd een 60-tal slachtoffers gehospitaliseerd. Onze landgenoten, onze stadsgenoten proberen de draad opnieuw op te pikken en ze doen dat met een nooitgeziene veerkracht. Het Beursplein is uitgegroeid tot de plek waar iedereen even op adem kan komen, om even stil te staan, zijn gevoelens de vrije loop te laten gaan en vooral zijn medeleven uiten met de vele slachtoffers, de familie, haar/zijn mede land- of stadsgenoten. (meer…)

Ecolo-Groen Stad Brussel: “Van positieve evaluatie naar gedragen project.”

Op de gemeenteraad van 29 februari stelde het College  de evaluatie voor van de testfase van het circulatieplan voor de Vijfhoek. Het College concludeert dat de voetgangerszone een succes is. Ze verwijst naar metingen die aantonen dat er meer fietsers en voetgangers zijn in de voetgangerszone en bovenal dat de luchtkwaliteit er sterk op vooruit gaat. “De resultaten zijn een opsteker. Het toont aan dat het opdoeken van de autoriool die de Anspachlaan was de leefkwaliteit verbetert. Het is wat wij als ecologisten al jaar en dag verdedigen. Het is de richting die wij als groene partijen willen uitgaan. Maar we zijn er nog niet, want veel Brusselaars zijn verre van overtuigd. Vooral zij die op de Mini-Ring en de wijken rond de voetgangerszone wonen. De uitdaging is dan ook om van deze positieve evaluatie van en door het College naar een gedragen project te gaan. Een gedragen project door alle Brusselaars”, aldus Bart Dhondt en Marie Nagy, Ecolo-Groen gemeenteraadsleden van de Stad Brussel.

Sites - Anspachlaan - Broucquèreplein - voetgangerszone - Foto H.Sleebus IMG_3804c4

(meer…)

website by Dear Reader & SYSTƎME D