Nieuwe meerderheid PS, Change.Brussels en Ecolo-Groen voor de Stad Brussel

De Brusselaars hebben vandaag gekozen voor een progressieve meerderheid in hun stad. De PS, Change.Brussels en Ecolo-Groen zullen een meerderheid vormen met 27 van de 49 zetels. Het nieuwe bestuur zal zich blijven inzetten op het verder ontwikkelen van de nabijheidspolitiek binnen de Stad Brussel zodat iedereen op wandelafstand van zijn woning toegang heeft tot scholen, sport- en cultuurcentra, nabijheidspolitie, groene ruimten, woningen en handel.

Brussel, hoofdstad van 500 miljoen Europeanen, moet zijn internationale ambitie en zijn wil verder zetten om de 184 nationaliteiten op zijn grondgebied te vertegenwoordigen.

Hiernaast zal het nieuwe stadsbestuur zich blijven inzetten voor een leefbare stad waar kinderen in veiligheid kunnen spelen, waar bewoners elkaar kunnen ontmoeten in een gezonde, aangename en inclusieve omgeving. Gezonde lucht moet gegarandeerd zijn voor alle burgers. Dit impliceert investeringen in fiets- en voetgangersinfrastructuur en een vermindering van de autodruk.

De Stad Brussel zal een voorbeeld zijn in de strijd tegen klimaatverandering door inrichting van zijn openbare ruimte, door de vermindering van broeikasgassen en door verder in te zetten op hernieuwbare energiebronnen.

Voor meer veiligheid, een aangename leefomgeving en minder overlast, zullen de preventiediensten en de nabijheidspolitie versterkt worden in alle wijken. De aanwerving van politieagenten, stewards, gemeenschapswachters (dag en nacht) en straathoekwerkers zal worden verdergezet.

We geven prioriteit aan de renovatie van de huidige sociale woningen. De Stad zal ook verder investeren in het uitbreiden van het aanbod aan sociale en publieke woningen met oog op een evenwichtig sociale mix in de nieuwe projecten.

De meerderheid zal ook investeren in de gezondheidszorg met haar 4 ziekenhuizen: Brugmann, Bordet, Sint-Pieters en het kinderziekenhuis zodat elke Brusselaar toegang krijgt tot kwalitatieve en betaalbare gezondheidszorg.

Het OCMW blijft het speerpunt binnen ons sociaal beleid voor de meest hulpbehoevenden. Haar missie zal zijn om snel en structureel mee te werken aan het daklozenbeleid van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

De hervorming inzake goed bestuur zal worden verdergezet in overleg met de oppositie. De Brusselaars moeten zich gerespecteerd voelen als volwaardige speler binnen onze stad. Burgers moeten beter worden geïnformeerd, hun stem moet tellen, hun voorstellen moeten worden weerhouden en lokale initiatieven moeten verder worden uitgebreid. Burgerraden per loting en gemengde commissies zullen hiervoor gecreëerd worden. Bewoners zullen betrokken worden bij grote stadsprojecten van bij het begin. We creëren een nieuw beleidsinstrument: het gemeentelijk burgerinitiatief.

De meerderheid zal verder een ambitieus investeringsbeleid opzetten om zo een antwoord te bieden op de noden van de Brusselaar. En dit met oog op een gezond en verantwoord beheer van de openbare financiën.

Tenslotte, zal steeds geprobeerd worden goed samen te werken met alle beslissingsniveaus; een goede samenwerking tussen de Stad Brussel en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende grote projecten zoals NEO, de herinrichting van het Heyselplateau en de afwerking van de voetgangerszone in samenwerking met Beliris.