Heraanleg van 7 openbare ruimten en ‘binnengebieden’ in het hart van de Marollen

Met een presentatie van het studiebureau Suède 36 deze namiddag wordt het startschot gegeven voor het project van de heraanleg van openbare ruimte in de Marollen. Het gaat om 7 plaatsen die met 2,2 miljoen euro van het Duurzaam Wijkcontract Marollen zullen worden getransformeerd of gerenoveerd tot groene, gedeelde buitenruimtes.

In de Marollen zijn heel veel semi-verborgen, niet heel uitnodigende plekjes waarvan we er 7 transformeren tot aangename publieke ruimten. Bij deze transformaties houden we dankzij een uitgebreid participatief proces rekening met de bijzondere identiteit van de Marollen en de mensen die er wonen: jong en minder jong, anciens en inwijkelingen, maar ook de vele verenigingen en handelszaken”, zegt Arnaud Pinxteren, Schepen van Stadsvernieuwing en Burgerparticipatie.

Het participatief proces beslaat zo’n 20 weken en bestaat onder andere uit verkennende wandelingen op het terrein en thematische ateliers, om zo te komen tot eerste schetsen, die dan weer naar een “feedback”-atelier gaan. Daarbij worden ook permanenties georganiseerd om de schetsen met mogelijke heraanlegprojecten voor te stellen.

De 7 aan te pakken ruimten worden onderverdeeld in 3 grote zones (zie kaart hieronder): Blaes- en Hoogstraat (zone A), Justitiepaleis (zone B) en school La Marolle (zone C). Dat moet het ook makkelijker maken om de participatie te organiseren, vermits één zo’n zone een particulier profiel en gebruikers heeft. Heel de periode van participatie zou afgerond moeten zijn tegen de zomer van 2022.

In augustus 2020 lanceerde de Stad Brussel in samenwerking met de Bouwmeester een oproep voor het indienen van een project rond de heraanleg van 7 concrete ruimten in de Marollenwijk. De 7 gebieden die zullen worden getransformeerd in aangename buitenruimten zijn: de Escargots-speeltuin, het kleine park in de Rodepoort, de binnenhuizenblokken in de Montserratstraat en de Voorzorgstraat, de omgeving van de school La Marolle en de sociale woonwijken in de Bloemistenstraat en de Lacaillestraat. De werken starten ten vroegste in 2023.

De Marollen is het 17de wijkcontract in de Stad Brussel. Het omvat onder andere, naast het project van deze 7 ruimten, steun aan burgerinitatieven via “Made in Marolles” en een Masterplan voor het zwembad in de Reebokstraat. Alle info op https://www.brussel.be/marollen.