Autoluwe schoolwijk Tivoli

🚸 🏫 2 jaar terug lanceerden we samen met een aantal scholen en ouders een “Schoolstraat” in de Molenbeekstraat. ’s Morgens en in de namiddag werd de straat een uurtje afgesloten voor autoverkeer. De conclusie daarvan was dat een Schoolstraat de problemen van de straat wel aanpakten, maar niet die van de wijk. Die telt niet minder dan 8 scholen, 4 crèches en is ook dichtbevolkt.
  • WhatsApp Image 2021-11-12 at 09.31.04 (3)
  • WhatsApp Image 2021-11-12 at 09.31.04 (5)
  • WhatsApp Image 2021-11-12 at 09.31.04 (6)
  • WhatsApp Image 2021-11-12 at 09.31.44 (2)
  • WhatsApp Image 2021-11-12 at 09.31.44

Daarom stelden we deze week een verkeersschema voor de hele Tivoliwijk voor. We willen het transitverkeer in de Drootbeek-, Molenbeek- en Claessensstraat uit de wijk halen en er zo een autoluwe schoolwijk van maken. Da’s niet alleen goed voor de vele kinderen die er schoollopen, maar maakt het vooral een pak rustiger en aangenamer leven in de wijk.
 
De eerste retour van de buurt was alvast positief. Rijrichtingen die wijzigen, da’s wel even schrikken. Zeker als je dagelijkse route plots wat langer wordt, maar heel wat bewoners zagen al snel de voordelen.
 
👉 De ingrepen zullen ervoor zorgen dat enkel automobilisten die in de wijk moeten zijn er zullen rijden en snelheidsduivels -we constateerden criminele snelheden tot wel 100 km/u (!!) – de wijk niet langer onveilig zullen maken.
👉Een veiligere buurt zet ook aan om je op een actieve manier door de wijk te verplaatsen. Dat is niet alleen gezond, maar zorgt ook voor een betere luchtkwaliteit en helpt ons mee de klimaatdoelstellingen te halen.
 
Heel veel dank aan het voltallige college van de Stad Brussel om hier samen met de verschillende diensten werk van te maken en specifiek onze Burgemeester Philippe Close, Schepen van Onderwijs Faouzia Hariche, Schepen van Onderwijs en Publieke Ruimte Ans Persoons en Schepen van Participatie en Stadsvernieuwing Arnaud Pinxteren🤝
🚸 🏫 Il y a deux ans, nous avions lancé avec quelques écoles et quelques parents une “rue scolaire” au coeur de la Rue de Molenbeek. Chaque matin et chaque soir, la rue était donc fermée à la circulation une heure durant. La conclusion était claire : ce projet réglait les problèmes dans la rue, mais pas dans le quartier entier. Ce quartier n’est pas seulement densément peuplé, il compte également 8 écoles et 4 crèches. Tous ces habitants et visiteurs ont droit à des rues sûres et à un air sain.
 
C’est pourquoi nous avons proposé cette semaine un schéma de circulation pour l’ensemble du quartier Tivoli. Nous voulons mettre fin au trafic de transit dans les rues Drootbeek, de Molenbeek et Claessens, pour en faire un Quartier Scolaire apaisé. Une solution qui est bonne pour les élèves des écoles des environs mais qui rend aussi la vie plus calme et plus agréable dans le quartier.
 
Le premier retour du quartier était positif : pourtant, changer des sens de circulation peut inquiéter les riverains, surtout si leur trajet quotidien s’allonge quelque peu. Mais les habitants du quartier ont également vu les avantages de ces propositions. Les modifications vont s’assurer que seule la circulation locale y roulera, mais aussi que les fous du volant n’y rouleront plus (à l’époque, nous y avions constaté des vitesses criminelles, dépassant parfois les 100km/h).
 
Des rues plus sûres encourageront également les visiteurs et les habitants à se délpacer de manière active dans leur quartier. Ce n’est pas seulement sain : cela améliore la qualité de l’air et cela nous aide à atteindre nos objectifs climatiques communs.
 
Je remercie donc grandement tout le Collège de la Ville de Bruxelles pour le travail d’équipe, et plus spécifiquement notre Bourgmestre Philippe Close, l’Echevine de l’Enseignement Francophone Faouzia Hariche, l’Echevine de l’Enseignement néerlandophone et de l’Espace Public Ans Persoons et l’Echevin de la Participation et de la Rénovation Urbaine Arnaud Pinxteren 🤝