Vacature – Community Builder Mobiliteit (NL)

Heb je zin om samen met mij van Brussel een menselijker, gezonder en eerlijker stad te maken? Zit Brussel in je binnenzak en politiek in je DNA? Vind je je weg op sociale media en ben je een geboren netwerker? Dan ben jij de persoon die ik zoek.

Context

De 4 Ecolo-Groen Schepenen van de Stad Brussel vormen een gezamenlijk kabinet. Elke Schepen heeft een kabinetschef die verantwoordelijk is voor de coördinatie van zijn of haar bevoegdheden. De politieke adviseurs zijn verantwoordelijk voor de follow-up van de aan hen toegewezen dossiers, onder toezicht van de kabinetschef. Een administratief team zorgt voor de logistieke ondersteuning. De communicatiecel staat in voor de communicatie van de Schepenen.

Het college van de Stad Brussel heeft de ambitie van Brussel een stad te maken met veilige straten en schone lucht. Dit houdt in dat het STOP-principe wordt toegepast, waarbij voorrang wordt gegeven aan voetgangers (Stappers), vervolgens aan fietsers (Trappers), vervolgens aan het openbaar vervoer (Openbaar vervoer) en tenslotte aan het particulier gemotoriseerd vervoer (Privé vervoer). De Stad Brussel onderschrijft en voert op lokaal niveau het Regionaal Mobiliteitsplan, Good Move, uit.

Functieomschrijving

Als Community Builder Mobiliteit ben je verantwoordelijk voor het organiseren van contacten met burgers, verenigingen en andere belanghebbenden. Elke mobiliteitsmaatregel heeft gevolgen voor de dagelijkse realiteit van de burgers. Het is van belang een dialoog aan te gaan met de verschillende betrokkenen om ervoor te zorgen dat het beleid zo goed mogelijk rekening houdt met de realiteit van het terrein en dat de gebruikers zo goed mogelijk geïnformeerd worden over de verschillende maatregelen.

Concreet gezien,

 • Onder verantwoordelijkheid van de kabinetschef bent u verantwoordelijk voor de ontwikkeling en uitvoering van de communicatiestrategie met bewoners, verenigingen, winkeliers, bedrijven, enz.
 • U legt en onderhoudt contacten met de bewoners, belangstellenden, winkeliers, enz. die onze mobiliteitsdossiers volgen
 • U geeft gevolg aan verzoeken en vragen per e-mail, telefoon en sociale netwerken over uw dossiers
 • U zorgt voor kwalitatieve burgerparticipatie in samenwerking met het kabinet van de Schepen van Participatie
 • U bent verantwoordelijk voor de kwaliteit en de uitvoering van de communicatie met de burgers binnen het geplande tijdschema: wijkvergaderingen, huis-aan-huismailings, sociale netwerken, enz.
 • U organiseert inspraak- en informatiebijeenkomsten
 • U communiceert met de betrokken partijen door het opstellen van teksten, e-mails, berichten op sociale netwerken, visuals, kaarten, enz.

 

Profiel

Vaardigheden

 • Je hebt sterke organisatorische vaardigheden;
 • Je legt vlot contacten en bouwt makkelijk relaties op;
 • Je bent een goede netwerker;
 • Je werkt zelfstandig binnen een bepaald kader;
 • Vertrouwelijkheid, loyaliteit en discretie.
 • Je kan vlot en helder schrijven en communiceren met een groot en divers publiek
 • Je kan een boodschap in beelden omzetten (presentaties, montages, kaarten, infographics)

Kennis

 • Grondige kennis van het Frans en het Nederlands (geschreven en mondeling);
 • Kennis van de Brusselse institutionele context
 • Kennis van het sociale en verenigingsleven in de Stad Brussel;
 • Kennis van de mobiliteitsuitdagingen en het publieke debat over mobiliteit;
 • Ervaring in het beheer van sociale netwerken, in het creëren van visueel materiaal (foto’s, fotomontages, video’s, kaarten …) is een pluspunt

Contract

 • Arbeidstijd: Voltijds ;
 • Looptijd: contract van onbepaalde duur, maar gekoppeld aan het gemeentelijk mandaat (tot 2024);
 • Bezoldiging: salarisschaal van de Stad Brussel, niveau B, mogelijkheid van een tweetaligheidspremie;
 • Plaats van tewerkstelling: Stadhuis van Brussel;
 • Startdatum: zo snel mogelijk.

Indiening van aanvragen

Sollicitaties (CV + begeleidende brief) versturen naar Kabinet.B.Dhondt@brucity.be.

Op basis van de aanvragen zal een voorselectie worden gemaakt. De kandidaten op de shortlist worden uitgenodigd voor de selectieproeven (tests en gesprekken).

Indien je vragen hebt of graag wat meer informatie krijgt over de functie, dan kan je bellen op het nummer +32 477 26 93 14 of en mail sturen naar Kabinet.B.DHondt@brucity.be.

 

Ik dank u bij voorbaat voor uw belangstelling,

 

Bart Dhondt, schepen van Mobiliteit en Openbare Werken