Rellen in Brussel

Straks stelt Catherine Lemaitre een resem vragen aan de Burgemeester over de rellen waar Brussel slachtoffer van was. De Ecolo-Groen fractie leeft mee met de slachtoffers. Handelaars die hun winkel aan diggelen zagen slaan. Bewoners waarvan hun auto tot zelfs hun woning zwaar beschadigd werden. Brandweermannen die werden geviseerd. Politieagenten die niet over de middelen beschikten om adequaat te reageren en om hun eigen veiligheid te garanderen. We veroordelen dan ook met klem elke vorm van geweld. Dit is de zoveelste klap voor de Brusselaars die hun stad alweer door het slijk ziet gaan.

Het is de Burgemeester die de eindverantwoordelijkheid draagt over het optreden van de politie. Daarom vragen wij duidelijkheid. Welke beslissingen heeft de Burgemeester genomen en op basis van welke informatie? Waarom werden de politieagenten aan de Beurs gehouden, terwijl de zwaarste rellen plaatsvonden op de Lemonierlaan. Waarom werden manschappen opgetrommeld vanuit Antwerpen, terwijl er in andere Brusselse zones reserves beschikbaar waren? Waarom werd veiligheid van de brandweermannen niet gegarandeerd? Waarom werden geen arrestaties gedaan? Waarom heeft de Burgemeester de bijeenkomst aan het Muntplein niet verhinderd?

We steunen het voorstel dat de Stad de materiële schade die slachtoffers geleden hebben, vergoedt. Maar vooral moeten maatregelen genomen zodat dit zich niet meer kan herhalen. Daarom moet er een betere coördinatie en inzetbaarheid komen van manschappen wanneer onvoorziene omstandigheden optreden, meer manschappen die actief zijn in de wijken, een betere opvolging van de sociale media en evenzeer inzetten op onze preventiedienst BRAVVO.