Maken we van het hart van een onze stad een shopping walhalla?

Het moet gezegd: er is eindelijk een handelsontwikkelingsplan van de Stad Brussel en dat is de verdienste van Schepen Marion Lemesre. Het achterliggende “schema commercial” bevat een detailanalyse van de handelscontext van de Stad Brussel. Essentieel om een handelsbeleid te kunnen ontwikkelen.

De Ecolo-Groen fractie verschilt van mening op 4 fundamentele fronten:

foto Herman Sleebus


1. Wij zijn in 2012 niet op straat gekomen om van de centrale lanen een shoppingpark te maken. Een zogenaamde american dream waar bewust ingezet wordt op ketens zoals Disney, M&M-megastore en schoonheidssalons voor kinderen om hen te laten kennismaken met de wondere wereld van de platte commerce.
2. Een handelsbeleid dat enkel inzet op de auto als dé manier om je te shoppen is niet meer van deze tijd. We hebben degelijke wandel- en fietsinfrastructuur nodig om mensen van wijk naar wijk te brengen. Wij kiezen voor de gezondheid van de Brusselaars en dat wil zeggen de auto zoveel mogelijk zo ver mogelijk van het centrum te houden. Geen shopping bus, maar degelijk openbaar vervoer voor iedereen.
3. Niet alleen de Vijfhoek verdient aandacht met concrete projecten (Nieuwstraat, Ilôt Sacré, Centrale Lanen), maar ook de andere wijken van Stad Brussel en in het bijzonder de Marie-Christinestraat moet dringend worden aangepakt om hen voor te bereiden op de komst van NEO en de concurrentie met DOCKX aan te kunnen.
4. Waar is de Brusselaar in dit verhaal? Het plan is samengesteld in samenwerking met handelaarsverenigingen, verschillende gewestelijke instanties, wat noodzakelijk is, maar ook de bewoners moeten inspraak krijgen in de toekomst van hun (handels)wijk. De vele mensen die naar de Beurs en de AB zijn afgezakt een paar jaar terug, willen zich ook uitspreken over de socio-economische toekomst van hun stad en hun wijk.