Begroting 2018 van de Stad Brussel

Voor de Ecolo-Groen fractie moet er veel meer ingezet worden op een gezonde en veilige stad en doet een reeks voorstellen. Kort samengevat:

 • verkeersveiligheid: leg woonerfzones aan rond de scholen, investeer in betere fietsinfrastructuur en creëer extra fietsbrigades.
 • luchtvervuiling: ontraadt commerciële parkings, laat hen bijdragen aan het klimaatplan en verhoog de investeringen in energie-efficiëntie.
 • de Brusselaars mogen niet opdraaien voor het falen van dit College: investeer 200.000 EUR in wijkbudgetten en compenseer de consultancy kosten voor het opstellen van beheerscontracten op uw eigen werkingsmiddelen.
 • college neemt beslissingen die de toekomstige begrotingen voor tientallen jaren met miljoenen euro zullen bezwaren (stadion , brucity), maar schuift de rekening door naar de toekomst zonder provisies aanleggen.

 1. veiligheid van de voetgangers en fietsers
  • U maakt een onveilige situatie, legt een mini-ring aan voor de schoolpoort en gaat dan investeren in de veiligheid rondom de scholen. terwijl het budget in 2018 lager is dan vorig jaar, maar zegt dat er een plan komt
  • Wij hebben een plan: maak een woonerfzone van elke schoolpoort
  • controle op bezetting openbare weg, omhoog, maar doe iets aan de werken aan de voetgangerszone. De situatie is onleesbaar voor voetgangers en fietsers, ga lessen nemen in Nederland.
  • de inkomsten uit administratieve sancties en verkeersboeten verdubbelen naar 5 mEUR, dankzij fietsbrigades? zolang de inkomsten blijven stijgen, blijven investeren in meer fietsbrigades, want wil zeggen dat de mentaliteit nog niet gewijzigd is.
  • inkomsten scan cars gebruiken om fietsparkings aan te leggen, massaal!!
   1. nu 50+25kEUR (fietsrekken, fietsboxen, paaltjes…)
   2. aankoop fietsen: 10 kEUR stad en 10 kEUR provélo voor scholen
  • waar zijn uw afgescheiden fietspaden, uw fietsstraten?
 2. pak de luchtvervuiling aan, ontraadt autopendelaars en help Brusselaars om zich op een andere manier te verplaatsen.
  • verdubbel de belasting op commerciële parkeerplaatsen naar 100€/parkeerplaats
   1. 80.000 parkeerplaatsen (zonder parkings bewoners)
   2. +3,5 mEUR om te investeren in enerzijds degelijke voetganger en fietsinfrastructuur en anderzijds maatregelen om Brusselaars te stimuleren zich actief te verplaatsen => geld van pendelaars investeren in Brusselaars
  • De stad heeft een klimaatplan, maar als we kijken naar de begroting dan zien we dat de verwarmingskosten blijven stijgen en het budget voor energie-investeringen daalt van 1,8 mEUR naar 1,3 (gelukkig zijn daar subsidies).
  • positief klimaatplan 400 kEUR voor stimuleren personeel fiets (infrastructuur) en 100 kEUR voor studie, maar daar blijft het bij. ruim onvoldoende.
 3. heraanleggen van de publieke ruimte en meer groen in de wijken
  • de wijkcontracten zijn een echte hefboom voor onze stad. Heel blij met de pocket parks, het park L28A dat verder vorm krijgt en het nieuwe wijkcontract Marollen, maar Bockstaelplein moet voor ons een pak verder (parking van 80 plaatsen afschaffen). Vandaag 100 dokters die de gevaren van luchtvervuiling aankaarten.
  • de Stad maakt extra geld vrij om de werken aan de voetgangerszone te versnellen om toch nog voor de verkiezingen van oktober volgende jaar iets te kunnen laten zien. De amateuristische aanpak van dit college heeft al heel wat schade berokkend aan handelaars en bewoners en nu gaat deze meerderheid doodleuk in de zakken van de Brusselse belastingbetaler zitten om haar eigen fouten af te dekken. met een vingerknip stijgen de kosten voor de Brusselse belastingbetaler met 30%! naar 8 mEUR. 2 mEUR die elders geïnvesteerd had kunnen worden, bijvoorbeeld in de wijken rondom de voetgangerszone, denk maar aan Anneessens en Bloemenhof. Want heel wat wijken lijden onder het mobiliteitsplan.
 4. investeren in de toekomst en Brusselaars alle kansen geven
  • crèche 1,7 mEUR: masui-reine (72 pl.), ilot tivoli (62 pl. x2?), lakense haard cité modèle (48 pl.), wittouck/leopold – onduidelijk welke juist nieuw zijn => 300 plaatsen
  • onderwijs 33 mEUR => 4.000 plaatsen
   1. NL-school uitgesteld?
  • positief investeringen in sportinfrastructuur: NOH Groenweg, Oorlogskruisenlaan, Zuidpaleis, zwembaden
  • Waar zijn de beloftes van Courtois voor het inrichten van een openluchtzwembad in Ter Kamerenbos? Hoe staat het met uw studie?
 5. preventie, veiligheid en stimuleren van het bruisende verenigingsleven
  • steunen de extra aanwervingen bij de politie. Rellen als deze die onze stad de 11e november getroffen hebben, mogen zich niet meer herhalen en dus moet de politie over de manschappen en de coördinatiecapaciteit beschikken om op zeer korte termijn in te grijpen als het moet. Daarnaast geloven wij heel sterk in de politiehervorming waarbij we inzetten op een politie die actief is in de wijken en die die wijken weerspiegeld. Graag meer uitleg over de manier waarop de middelen gaan worden ingezet.
  • Zo ook steunen wij dat naast middelen voor de politie ook de middelen voor preventie toenemen via BRAVVO. De rellen op de Lemonierlaan zouden we via preventie nooit hebben kunnen vermijden, maar ze zorgen voor het herstel van het vertrouwen in hun buurt en zo hun stad.
  • investeer in vzw’s met een sociaal doel en schaf de kantoorbelasting voor hen af (-200.000 EUR), (kantoorbelasting stijgt met 5% tov 2017 of 2 mEUR)
 6. een overheid voor de burger die samen met de burger haar stad maakt
  • dit College heeft een verpletterende verantwoordelijkheid om te tonen dat dit bestuur er is voor haar burgers en niet voor haarzelf. De zelfverrijking moet stoppen. Dat de burgemeester aankondigt 200.000 EUR te voorzien voor consultancy voor het invoeren van de nieuwe bestuursregels, stelt wel vragen. Ja, beheerscontracten met de vzw’s van de stad zijn een goede zaak, maar ik heb geen consultant, noch een studie nodig om mij duidelijk te maken dat de combinatie van een schepenambt, parlementslid en fractievoorzitter, mevrouw Ampe, dat dit oude politieke cultuur is die de Brusselaars niet meer pikken. Als er uitgaven nodig zijn om operatie propere handen tot een goed einde te brengen, dan moet de hele operatie budget neutraal zijn.
  • Maar het actieplan schone handen en de vermindering van het aantal mandaten is verre van voldoende. We gaan onze manier van aan politiek doen moet herdenken en de sleutel hier is uw dienst participatie. De initiatieven met wijkbudgetten moet een versnelling hoger. En daarom vragen wij steek die 200.000 EUR in wijkbudgetten en niet in consultancy (NOH 35.000 euro…).
  • inzetten op een publieke dienstverlening van de 21e eeuw is een must. We zien de investeringen in ICT elk jaar sterk toenemen. Het e-loket werkt, initiatieven worden genomen om te evolueren naar een smart-city, maar nog heel wat processen zijn prehistorisch. Wat staat er tegenover de 5mEUR extra aan middelen voor ICT (gewone begroting naar 26 mEUR) en buitengewone x3 (12mEUR)? Daarnaast voorziet de Stad een verhoging van 10% aan inkomsten uit administratieve documenten, nl. 5,3 mEUR!
 7. Algemeen begrotingsbeleid
  • geen belastinghervorming gezien
   1. danstaks, bioscoopvertoningen, allerhande kleine belastingen blijven bestaan.
  • personeelskosten stijgen fel tgv nieuw arbeidsstatuut
  • de gewone begroting wordt verder verzwaard door, maar de Stad legt geen provisies aan hiervoor, Stad haalt geld uit zijn provisies 800 kEUR.
   1. het nieuwe admin centrum (4 mEUR),
   2. het stadion (4mEUR) => quid kosten?
  • een mogelijke rentestijging. aflossingen nemen elk jaar toe, sterker dan de daling van de intrestlasten. Die zijn tov 2017 sterk gedaald, maar toch zien we een stijging van 2mEUR van de totale lasten.
  • mogelijke stijging responsabiliseringsbijdrage
  • kunstmatig opblazen van de begroting dankzij dividenden en doorgangsrechten gas, elektriciteit en water. 95mEUR voor de 19, 27 mEUR voor de Stad.
 1. Conclusie
  1. verkeersveiligheid (woonerfzones en fietsbrigades)
  2. luchtvervuiling (commerciële parkings ontraden of hen laten bijdragen aan het klimaatplan)
  3. de Brusselaars mogen niet opdraaien voor het falen van dit College (investeer 200.000 EUR in wijkbudgetten en compenseer de consultancy kosten op uw eigen werkingsmiddelen)
  4. college neemt beslissing (stadion, brucity), maar schuift de rekening door (provisies aanleggen)