Groen en Ecolo leggen maatregelen op tafel voor een betere luchtkwaliteit

“De belangrijkste wegen zijn onze luchtwegen”, aldus Bart Dhondt, gemeenteraadslid Stad Brussel, “onder dit motto leggen Groen en Ecolo vandaag een uitgebreide motie neer in de gemeenteraad met heel concrete maatregelen om de luchtkwaliteit te verbeteren in Brussel.” De groenen bleven niet bij de pakken zitten sinds het onthutsend rapport van Greenpeace twee weken terug. Niet toevallig op de eerste gemeenteraad na de publicatie van de verontrustende resultaten leggen de groenen hun voorstellen op tafel. “We zijn met Groen en Ecolo momenteel zelf op een 200-tal plaatsen de luchtkwaliteit aan het meten. Door het onderzoek van Greenpeace willen we vandaag al een duidelijk signaal sturen naar alle Brusselaars en heel specifiek de vele bezorgde ouders.”

Groen en Ecolo maken duidelijk dat de luchtkwaliteit een prioriteit is waar we wel degelijk iets aan kunnen doen. “Het brengt ons niets verder om de zwarte piet door te schuiven. Iedereen, of het nu de Stad, het Gewest, de ouders, de bewoners of de pendelaars zijn, iedereen kan een rol spelen bij het verbeteren van de luchtkwaliteit. De Stad Brussel heeft zelf een hele reeks hefbomen in handen. Die willen wij nu inzetten”, aldus Bart Dhondt.

Om de luchtkwaliteit in en rond scholen, crèches en opvanggelegenheden te verbeteren leggen de groenen o.a. volgende maatregelen op tafel:

 • structurele metingen meerdere keren per jaar
 • streven naar een jaargemiddelde concentratie NO² onder de 20 μg/m³, de drempelwaarde die door de Wereldgezondheidsorganisatie als aanvaardbare luchtkwaliteit wordt gekwalificeerd;
 • specifieke maatregelen die de Stad meteen invoert wanneer de jaargemiddelde concentratie NO² boven de 20 μg/m³ ligt, waaronder:
  • het autovrij maken van de straat van de school;
  • het afzetten van de kinderen met de auto enkel als uitzondering;
  • het organiseren van het vervoer van en naar de school;
 • een beschermingszone instellen van 500 meter rondom de school indien de jaargemiddelde concentratie NO² boven de 20 μg/m³ ligt, met in die zone:
  • het instellen van autovrije of autoluwe straten;
  • een verbod op transitverkeer;
  • een vermindering van het aantal rijstroken;
  • het instellen van een tijdelijk verbod voor vervuilende wagens;
 • het invoeren van een mobiliteitsplan voor alle scholen, zowel de opstelling als de uitvoering, en de investeringen die daarvoor nodig zijn, worden gefinancierd door de Stad
 • de Stad engageert zich om, in overleg met de scholen:
  • gescheiden fietspaden op alle hoofdwegen naar scholen;
  • samen met scholen autovrije straten creëren, of schoolstraten of autoluwe schoolomgevingen waar dit niet mogelijk is;
  • de politiezone Brussel-Elsene op te dragen controles uit te voeren aan de schoolpoort omtrent stilstaande auto’s aan de schoolpoort die hun motor laten draaien;
  • in een straal van 500m rond scholen de snelheidsbeperking terug te brengen naar 20km/u;

Om algemeen de luchtkwaliteit te verbeteren leggen de groenen o.a. volgende maatregelen op tafel:

 • twee keer per jaar meetcampagnes uit te voeren, met aandacht voor street canyons (zones waar vervuilde lucht gemakkelijker blijft hangen) en in te zetten op burgerparticipatie;
 • een mobiliteitsplan met als doel het verminderen van het aantal verplaatsingen met de auto en het streven naar 60% verplaatsingen te voet of met de fiets
 • in het kader van dat mobiliteitsplan volgende ingrepen uit te voeren:
  • invoeren van verkeerslussen met als doel zoveel mogelijk verkeer uit de stadskernen en schoolomgevingen te houden;
  • stap voor stap bijkomende zones afbakenen die enkel toegankelijk zijn voor voetgangers, fietsers en openbaar vervoer;
  • een verbod invoeren op het rijden met dieselwagens tegen 2025;
  • het fiscaal stimuleren van alternatieven op het verplaatsen met de auto;
  • het fiscaal ontraden van vervuilend autogebruik en autobezit;

Daarnaast leggen de groenen ook maatregelen inzake verwarming en vergroening op tafel. Dit doen ze door schone verwarmingstechnologieën te promoten via premies en jaarlijks een budget te voorzien van 200.000 euro voor “bomen voor gezonde lucht”. Bomen en struiken vangen namelijk het fijnstof op en kunnen het fijnstof met 60% doen dalen.

Tot slot roepen ze de andere bevoegdheidsniveaus (Gewest en Federaal) op om op hun niveau de nodige maatregelen te nemen (kilometerheffing, afschaffen salariswagens, investeringen in openbaar vervoer, etc.).

De groenen hebben de motie neergelegd in de gemeenteraad en alle fracties uitgenodigd om deze te steunen. “De Brusselaars verwachten dat de kwaliteit van de lucht die we elke dag inademen een prioriteit is van alle politiek partijen. Daarom nodigen wij alle partijen uit om samen, over de partijgrenzen heen een duidelijk signaal te sturen dat we er alles aan doen om die luchtkwaliteit te verbeteren”, besluiten Bart Dhondt en Zoubida Jellab.

 

De volledige motie vindt u via deze link 107_RapportRaad.

 

Bart Dhondt, gemeenteraadslid Ecolo-Groen

Zoubida Jellab, gemeenteraadslid Ecolo-Groen