Plant tegen de Mini Ring

  • _OB15328
  • Plant uit protest tegen Mini Ring 1
  • _OB15335
  • photo 5
  • photo 4
  • _OB15329
  • photo 1-2
  • Samen beter doen 2

Vandaag lanceerden we samen met Wouter Van Besien ons actieweekend tegen de Mini Ring. De Stad Brussel wil een Mini Ring aanleggen van twee rijstroken in de Vijfhoek. Deze snijdt dwars door onze woonwijken. Burgemeester Yvan Mayeur beweert dat dit noodzakelijk is, maar er is een alternatief. sluit je aan bij het protest, geef zuurstof aan Brussel en plant een klimplant tegen uw gevel.

De Mini Ring gaat ten koste van onze veiligheid en gezondheid:

— Meer rijstroken = hogere snelheid = meer verkeersongevallen.

— Een Mini Ring kan niet voor de schoolpoort.

— Extra rijstroken en parkings leiden tot meer verkeer en slechtere luchtkwaliteit.

— Een aangename link tussen het fontainasplein en het park wordt onmogelijk.

— Zonder een afgescheiden busbaan staat het openbaar vervoer stil in de file.

Er is een alternatief. Leg een parkeergeleidingssysteem aan vanaf de kleine ring en maak de Vijfhoek toegankelijk met verkeerslussen.

Kies voor Brussel. Niet voor een Mini Ring.