Groen en Ecolo leggen voorstel op tafel voor een bijna volledig autovrij Bloemenhofplein

Een tweetal weken terug werden de bewoners en de handelaars van de Bloemenhofwijk wakker met een Bloemenhofplein dat tot hun grote verbazing plots een paar vierkante meter kleiner was. Prompt interpelleerde gemeenteraadslid Bart Dhondt de bevoegde Schepen Coomans. Die repliceerde dat het om een tijdelijke ingreep gaat om de toegankelijkheid van de bouwwerf op de hoek van de Kogel- en Kartuizerstraat mogelijk te maken. “We zullen zeker 15 maand mogen kijken op deze lelijke paaltjes. Alternatieven werden niet onderzocht”, besluit Bart Dhondt. De Ecolo-Groen fractie grijpt deze ingreep aan om een nieuwe invulling van het Bloemenhofplein op tafel te leggen.

“Het Bloemenhofplein is een pareltje in de vijfhoek. Een paar kleine ingrepen kunnen er voor zorgen dat het plein echt tot zijn recht komt en nog meer de ontmoetingsplek wordt voor de bewoners van de wijk”, aldus Bart Dhondt en Marie Nagy, Gemeenteraadsleden Stad Brussel.

De groenen willen komaf maken met het sluipverkeer en stellen een bijna volledig autovrij Bloemenhofplein voor. “We kunnen het plein gemakkelijk dubbel zo groot maken en zo zelfs komaf maken met het sluipverkeer. Of het een volledig autovrij plein wordt, dat laten we over aan de bewoners”, aldus Bart Dhondt. “Het plan is niet te nemen of te laten, maar we willen hiermee het debat openen. De bewoners kunnen hun zeg doen over het plan, alsook over de invulling van het plein. Het kan namelijk niet de bedoeling zijn om er één groot terras van te maken. Na de bevraging zullen we een finaal voorstel voorleggen aan het College”, aldus Liesbet Temmerman, Gemeenteraadslid van de Stad Brussel.

“Wat de publieke ruimte betreft is er een structureel probleem van sluipverkeer in de wijk. Aan de ene kant heb je de Zennestraat die de Dansaertstraat met de Anderlechtsepoort verbindt. Je hebt de Fabrieksstraat die je via de Pletinxstraat en het Sint-Goriksplein of de Zespenningenstraat naar de Anspachlaan brengt. Het Bloemenhofplein is daardoor een ruimte die niet tot z’n recht komt en een potentieel heeft dat we dringend moeten benutten”, aldus Marie Nagy. “De herinrichting bestaat vooral in een reorganisatie van de verkeersstromen. Dat hoeft in eerste instantie niet veel te kosten. Het gaat om het verplaatsen van een aantal paaltjes”, aldus Bart Dhondt.

Het voorstel bestaat uit verschillende fases. In een eerste fase wijzigen de groenen de verkeersstromen naar twee verkeerslussen. Die brengen je tot net aan het Bloemenhofplein. In een tweede fase gaan we in dialoog met de bewoners een stukje Kartuizerstraat en de Pletincxstraat omvormen tot een speelstraat en/of woonerfzone. De derde fase bestaat uit het heraanleggen van het plein zelf.

 

Bijlage 1 De verschillende fases van de herinrichting

Fase 1: herinrichting van de verkeersstromen

  • Lokale verkeerslus Fabrieksstraat – Onze-Lieve-Vrouw van Vaakstraat
  • Lokale verkeerslus Zespenningenstraat – ’t Kintstraat

Zo wordt het sluipverkeer richting de Arteveldestraat onmogelijk gemaakt en koppelen we de twee afgescheiden stukken plein met elkaar

Fase 2: aanleggen van speelstraten en/of woonerven in overleg met de bewoners

  • Lokale verkeerslus Kartuizerstraat – Kogelstraat

Hierdoor kunnen we het plein nog een stuk groter maken en maken we van het stuk Kartuizerstraat tussen de Kogelstraat en het Bloemenhofplein een speelstraat.

  • Lokale verkeerslus Zespenningenstraat – Pletinckxstraat enkel voor bewoners

We stellen voor om deze lus enkel toegankelijk te maken voor bewoners of mensen waarvan hun garage gelegen is in de Pletinckxstraat. Hierdoor wordt het verkeer langs het plein sterk verminderd en kunnen we het plein nog een stuk groter maken.

Fase 3: heraanleg van het Bloemenhofplein

  • We lanceren een opdracht om de nieuwe verkeerssituatie structureel te verankeren door fysieke ingrepen te doen. Dit in dialoog met de wijk via bijvoorbeeld het lopende duurzame wijkcontract. Hiervoor zullen middelen moeten worden voorzien in de begroting 2015.