Centrale lanen: “Stadsbestuur moet dringend uit haar ivoren toren komen en kritiek aux sérieux nemen”

Groen en Ecolo van de Stad Brussel juichen de démarche van de ondertekenaars van het opiniestuk “Waarom het centrum van Brussel ons allen aanbelangt” (BDW, 25/06/12) toe. Zelf uitte de groene fractie al verschillende keren felle kritiek op de mobiliteitsplannen van het rood-blauwe stadsbestuur. Ze roepen alle geëngageerde Brusselaars die het opnemen voor meer levenskwaliteit in de Stad op om hun kritiek te laten horen. “Het stadsbestuur sluit zich op in haar ivoren toren. Houdt zich krampachtig vast aan haar politiek compromis en legt alle kritiek naast zich neer. Hoelang zal ze dit nog kunnen volhouden?”, vragen Bart Dhondt, Marie Nagy en Liesbet Temmerman, gemeenteraadsleden van de Stad Brussel, zich af.

groenkrant__176

De groenen legden in januari reeds een alternatief plan op tafel. In dat plan zitten vier concrete pistes die een antwoord bieden op de kritiek van de 6 onderzoekers:

  1. Geen Mini Ring, maar een lussenplan gekoppeld aan een parkeergeleidingssysteem.
  2. Het verplaatsen van de eindhaltes, verlengen van de lijnen en verhogen van de frequentie van de bussen.
  3. Een parkeerbeleid om maat van de bewoner in plaats van de bezoeker.
  4. Kwalitatieve openbare ruimte aanleggen in dialoog met bewoners en gebruikers.

Het voorstel van de Ecolo-Groen fractie bestaat erin om de bestaande Kleine Ring te gebruiken als parkeerlus. Waarbij de autobestuurders met een parkeergeleidingssysteem vanaf de Kleine Ring via een aantal verkeerslussen naar de meest aangewezen parking worden geleid. De verkeerslussen garanderen de bereikbaarheid van de verschillende woonwijken, handelswijken en werkplekken. De voorgestelde verkeerslussen verhinderen het transitverkeer van noord naar zuid en het sluipverkeer in de woonwijken.

Er zijn momenteel 11 eindhaltes op de Centrale lanen. Groen en Ecolo stellen voor om de eindhaltes uit het centrum te halen, gekoppeld aan een verhoging van het aanbod. Dit doen ze door enerzijds de lijnen met 1,5 km te verlengen en een nieuwe eindhalte te creëren aan de Ninoofsepoort voor de lijnen 47, 48, 95, 29, 38 en 88. Een tweede oplossing is om twee lijnen samen te nemen. Zo verlengen we de lijnen 86 (Machtens) en 46 (Moortebeek) op de lijnen 66 (Péage) en 63 (Cimetière de Bxl).

Het parkeerbeleid in het centrum moet op de eerste plaats voorrang geven aan de bewoners. Bezoekers worden via een parkeergeleidingssysteem naar een publieke parking geleid. In het straatbeeld voorzien we parkeerplaatsen die exclusief voor de bewoners zijn (alsook laad en los zones voor de handelaars), maar door specifieke tarieven in te voeren in de publieke parkings, gericht op de buurtbewoners, stimuleren we hen om hun auto niet op de openbare weg te parkeren. Vooraleer nieuwe parkings bij te bouwen, worden de bestaande privé parkings optimaal benut.

Naast een autovrij Beursplein stellen de groenen voor om van verschillende stukken van de verkeerslussen “gedeelde ruimtes” te maken. De aanleg hiervan zijn een uitgelezen kans om in dialoog te gaan met de bewoners, gebruikers en met hen te testen wat werkt en niet werkt. In deze gedeelde ruimtes verplaatsen de verschillende weggebruikers zich in harmonie. In steden als Mechelen, Gent en Antwerpen werkt dit al jaren.