“Niemand gebaat met nieuwe confrontatie. College moet afzien van parking Rouppe, Ijzer en Nieuwe Graanmarkt”

Groen en Ecolo zijn blij dat het College eindelijk tot inzicht is gekomen en de megalomane plannen voor de bouw van een parking onder het Vossenplein laat varen. Al van bij het begin hamerde de Ecolo-Groen fractie op het perverse effect van de bouw van een parking. Niet alleen het karakter van de wijk zou verloren gaan, maar het zou ook desastreus zijn voor de leefbaarheid. Dit kan echter slechts een eerste stap zijn. “Wil het College werkelijk dat er op 9 maart opnieuw 300 man naar de gemeenteraad afzakt om duidelijk te maken dat de parkings op het Rouppeplein, de Nieuwe Graanmarkt en aan Ijzer ook helemaal niet nodig zijn? Als het College enigszins haar geloofwaardigheid wenst te bewaren, dan moet ze de lijn doortrekken en afzien van de bouw van de parkings in de Vijfhoek”, aldus Bart Dhondt, Marie Nagy en Liesbet Temmerman, gemeenteraadsleden Ecolo-Groen fractie Stad Brussel.

De Ecolo-Groen fractie verwacht dat het college de bestekken voor de bouw van de parkings van de agenda haalt. “Het College moet stoppen met deze spelletjes en de bewoners aux sérieux nemen. Voor het Vossenplein is er na groot protest dan toch gezocht naar alternatieven en zijn die gevonden. Er is een overaanbod aan parkeerplaatsen in de Vijfhoek. Er is dan ook geen enkele reden om parkings bij te bouwen op het Rouppeplein, de Nieuwe Graanmarkt en aan Ijzer. Als het College toch doorzet met de plannen voor de bouw van de parkings dan gaat ze opnieuw de confrontatie aan met de bewoners en daar is niemand bij gebaat”, aldus de Ecolo-Groen fractie.

“Groen en Ecolo pleiten voor meer levenskwaliteit in de Vijfhoek en nog meer autoverkeer hoort daar niet bij. In tegendeel: we moeten er net voor zorgen dat er minder autoverkeer is in de Vijfhoek. Alleen op die manier zal de levenskwaliteit en de mobiliteit van de Brusselaars er op vooruit gaan”, aldus de Ecolo-Groen fractie.

De groene fractie legt opnieuw haar alternatieve voorstellen op:

  • Een betere benutting van de bestaande publieke parkings
  • Het creëren van een parkingbnb-platform voor leegstaande parkeerplaatsen in de privé (vooral in het weekend en ’s avonds).
  • Inzetten op randparkings en de autobezoekers zo ver mogelijk van het centrum houden

Met onze voorstellen zorgen we ervoor dat bewoners hun auto van de straat, naar een parking verplaatsen en creëren we meer publieke ruimte om op een andere manier in te vullen.

In naam van de Ecolo-Groen fractie:
Bart Dhondt, gemeenteraadslid Ecolo-Groen fractie Stad Brussel
Marie Nagy, fractieleider Ecolo-Groen fractie Stad Brussel
Liesbet Temmerman, gemeenteradslid Stad Brussel