“Koopzondagen invoeren, kan nu al”

Groen en Ecolo betreuren dat het college van de Stad Brussel alleen aandacht heeft voor de Nieuwstraat en de grote winkelketens. Volgens Groen en Ecolo is er nood aan concrete acties op wijkniveau die rekening houden met de vragen van de gewone Brusselse handelaar. Die is namelijk geen voorstander van de koopzondagen die de Stad wil invoeren.

De PS-MR-OpenVLD-SP.A-meerderheid holt Antwerpen achterna en wil ook hier de 7 dagen op 7-economie invoeren. Dat daarvoor geen draagvlak is bij zelfstandigen, werknemers en de bewoners van de Vijfhoek, dat interesseert het stadsbestuur niet. Koopzondagen invoeren, kan nu al. Je hoeft daar geen enkele wetgeving voor te veranderen. Waar nood aan is, is een beleid op maat van de diverse handelswijken van het centrum. Wat het College doet is één maatregel opleggen voor de hele Vijfhoek. Een maatregel waar alleen de grote ketens in de Nieuwstraat baat bij hebben.

Groen en Ecolo pleiten voor concrete acties op wijkniveau. Ze verwijzen daarbij naar een studie van IDEA Consult (juli 2014). Aangename handelswijken moeten vooral aangename wijken zijn. Een mix dus waar ook de bewoners een cruciale rol in spelen. Er moet gezorgd worden voor een goede leesbaarheid van de wijken, voetpaden die breed genoeg zijn en een heldere bewegwijzering voor wandelaars. Koopzondagen kunnen een onderdeel zijn van zo’n gerichte aanpak.

Volgens de groen fractie biedt de huidige regelgeving al voldoende marge om koopzondagen te organiseren. De veralgemening van de koopzondagen houdt daarenboven belangrijke risico’s in, in de eerste plaats voor detailhandelaars. De verplichte rustdag schaft de PS-MR-OpenVLD-SP.A-meerderheid af. Zelfstandigen dreigen uit de markt te worden geconcurreerd door de grote spelers. Werknemers verliezen hun zondagsrust, maar burgemeester Mayeur is het blijkbaar eens met zijn collega van Antwerpen dat dit nu eenmaal eigen is aan onze hedendaagse economie.

De bewoners konden tot voor kort op zondag nog even ademhalen hier in de Vijfhoek, maar dat zal nu ook gedaan zijn. Het circulatieplan en de nieuwe parkings maken heel duidelijk dat er in Brussel zal geshopt worden en dat mét de auto, ook op zondag.