Met de overbodige parking begraaft Ampe de ziel van het Vossenplein

Schepen Els Ampe heeft niets begrepen van het oorverdovende protest de afgelopen maanden. Als het College doorgaat met de bouw van de overbodige parking dan begraaft ze de ziel van het Vossenplein. Het Vossenplein is veel meer dan de kasseien alleen. Het zijn de mensen, het is de markt. Als je er een parking bouwt, dan zal de wijk nooit meer dezelfde zijn.  De marktkramers zullen het niet overleven en de wijk wordt een op- en afrit voor parkings. De kasseien terugleggen, zal daar niets aan veranderen.

Het College van de Stad Brussel probeert op een klungelige manier de aandacht af te leiden van de kern van de zaak: de parking onder het Vossenplein is niet nodig. Er is een parking op het Poelaertplein en een aan de Hallepoort. Beide parkings worden onderbenut. Het gaat niet over de kasseien die “misschien” worden teruggelegd. Dat het College eindelijk eens uitlegt waarom ze daar koste wat kost een parking wil bouwen. Moest het College echt luisteren, dan zou ze naar alternatieven zoeken en die zijn er.

groenkrant__176

Burgemeester Mayeur maakt een historische fout zoals heel wat steden die maakten in de jaren ’70 : parkings in het centrum van je stad bouwen. Deze trekken meer verkeer aan naar het centrum. Zo organiseert het college de stilstand. Een vlotter verkeer organiseer je door het tegenovergestelde te doen. Door auto’s net uit het centrum te houden.

Het kan ook anders. Met een parkeergeleidingssysteem kan je ervoor zorgen dat bezoekers zich in randparkings parkeren om dan de laatste kilometers met het openbaar vervoer af te leggen. Er is ook nog een hele marge aan onderbenutte parkeerplaatsen. Als we deze beter benutten, kunnen we parkeerplaatsen op de openbare weg schrappen en anders invullen:

  • 30 tot 40 procent van de publieke parkings, mintens 3.600 plaatsen, worden momenteel onderbenut. Met een aangepast tariefbeleid voor bewoners kan je morgen al een oplossing voor hen creëren. Je hoeft de stad daarvoor zelfs niet in een werf te veranderen.
  • De Vijfhoek telt zo’n 56.000 parkeerplaatsen in privéparkings (woningen en vooral bureaus). De vorige regering zorgde ervoor dat je die nu ook kan laten gebruiken door bewoners. Laten we daar werk van maken in plaats van ze ’s avonds, tijdens de weekends en de piekmomenten leeg te laten staan. Een parkingbnb-platform, naar het voorbeeld van Airbnb, kan er voor zorgen dat die leegstaande parkeerplaatsen in gebruik worden genomen.
  • Tot slot kunnen we bezoekers veel beter overtuigen hun auto achter te laten op randparkings en van daaruit met het openbaar vervoer naar het centrum af te zakken. Die randparkings kunnen ook de piekmomenten opvangen tijdens grote evenementen, zoals Winterpret of tijdens de koopjes.

Studies en acties, zoals die van de “parkingmythe”, tonen aan dat de parkings in het centrum, zelfs op drukke momenten, niet vol zitten. Bijkomende parkings zijn niet nodig. De bewoners van de Vijfhoek verdienen beter. Met onze voorstellen maken we het centrum aangenamer en aantrekkelijker. Niet alleen voor de bezoekers, maar ook voor de bewoners.