Ecolo-Groen Stad Brussel: Aanpak mobiliteitsplan is slechte goochelshow

De Ecolo-Groen fractie is verbolgen over de manier waarop het College het mobiliteitsdossier aanpakt en zal zich verzetten tegen het toevoegen van de bestekken voor de bouw van 4 nieuwe parkings aan de agenda van de gemeenteraad van aanstaande maandag, Ecolo-Groen: “Lukraak beslissen Mayeur en Ampe om parkings te bouwen. Als de ene plek “te symbolisch” is, dan toveren ze een paar dagen later een andere parking uit hun hoed. Echte cijfers over het waarom en de impact van die parkings weigeren Mayeur en Ampe publiek te maken. Als het College maandag vraagt om de bestekken aan de agenda van de gemeenteraad toe te voegen, zullen wij tegen stemmen”.

foto: Herman Sleebus

foto: Herman Sleebus

Met het verplaatsen van de parking onder het Vossenplein houden Mayeur en Ampe  de Brusselaars een rookgordijn voor en leiden ze de aandacht af van de andere parkings op het Rouppeplein, de Nieuwe Graanmarkt en aan Ijzer. “Mayeur en Ampe  zijn doofstom voor de kritiek en spelen met het welzijn van de Brusselaars. Een mobiliteitsbeleid is niet iets dat je uit je hoed tovert. De Brusselaars hebben het recht te weten welke impact de overbodige parkings en de miniring zullen hebben op de luchtkwaliteit, de mobiliteit en het economisch weefsel in hun wijk”, aldus Ecolo-Groen.

Niet alleen laat de communicatie van Mayeur en Ampe naar de bewoners te wensen over, maar ook de manier waarop het politiek debat wordt georganiseerd is nooit gezien, Ecolo-Groen: “Deze ochtend hebben we de toegevoegde punten in onze brievenbus gekregen. Het is nog wachten op de dossiers zelf en maandag jaagt de meerderheid dit door de gemeenteraad. Dit is niet serieus”. Schepen Ampe gooit ook zand in de ogen als ze beweert dat de agendering niet nodig is. Het gaat onder meer over een nieuwe parking (Brigitinnen) en daarnaast moeten de bestekken opnieuw worden gestemd, omdat er opmerkingen waren van de voogdij.

De groenen herhalen dat er alternatieven zijn en ze niet zullen nalaten om die opnieuw op tafel te leggen indien het College haar wil doorduwt. “De mobiliteitsstudies die we wél hebben, tonen aan dat het teveel aan parkings in de Vijfhoek een probleem is voor de mobiliteit en de levenskwaliteit. De nieuwe parkings zijn een ideologische keuze die doen terugdenken aan de jaren ’70 toen de betonboeren het voor het zeggen hadden. Het huidige aanbod is voldoende om parkings op de openbare weg te schrappen en voldoende parkeermogelijkheden te behouden voor bewoners”, aldus de Ecolo-Groen fractie.