Doorgaand verkeer ook bannen uit de woonwijken rondom de voetgangerszone

De Ecolo-Groen fractie is tevreden dat voetgangers en fietsers vanaf eind juni meer ruimte krijgen in het centrum. De impact van de Mini-Ring op het doorgaand verkeer en het openbaar vervoer maakt de groenen echter zeer ongerust. “In juni komt er hopelijk definitief een einde aan de autoriool van de centrale lanen. Maar onze vrees is dat de plannen, zoals die nu op tafel liggen, die autoriool verschuiven naar de woonwijken rondom de geplande voetgangerszone”,  reageren Marie Nagy en Bart Dhondt, Ecolo-Groen gemeenteraadsleden voor de Stad Brussel.

IMG_1741-2

De gewijzigde plannen die voorliggen, zoals het reduceren van het aantal rijstroken van 2 naar 1 op bepaalde delen van de Mini-Ring, zijn een verbetering, maar houden het transit- en sluipverkeer niet tegen. “Groen en Ecolo stellen een alternatief voor, zonder aan de voetgangerszone te raken. Dat kan door te werken met een lussensysteem. Het centrum blijft bereikbaar, maar als je van Rogier naar Lemonnier rijdt dan doe je dat, met ons alternatief, via de Kleine Ring. Zo maken we niet alleen de voetgangerszone  aangenamer, bovendien verschuift de overlast niet naar de omliggende wijken”, aldus Marie Nagy en Bart Dhondt.

De Ecolo-Groen fractie is ook bezorgd over de impact op het openbaar vervoer. “Op de vraag wat de impact zal zijn van het schrappen van afgescheiden busbanen, het verschuiven van buslijnen en eindhaltes, kwam geen duidelijk antwoord. Het succes van de voetgangerszone hangt ook af van de kwaliteit van het openbaar vervoer. We moeten vermijden dat busgebruikers langer over hun traject doen of moeilijker kunnen overstappen op een andere lijn”, zeggen Bart Dhondt en Marie Nagy.

Ook de bouw van de vier nieuwe parkings blijft de groenen zorgen baren. Daarbij zouden zo’n 1.600 extra parkeerplaatsen gecreëerd worden. Dat is veel meer dan de 400 parkeerplaatsen op de openbare weg die zouden geschrapt worden. Ondertussen staan heel wat publieke en private parkings leeg en blijft het wachten op een parkeergeleidingssysteem.

De Ecolo-Groen fractie herhaalt haar voorstellen:

  • Verkeerslussen in plaats van een Mini-Ring maken het centrum bereikbaar voor bewoners, bezoekers en pendelaars;
  • Het verlengen van de buslijnen tot aan de Ninoofsepoort zorgt voor een betere bedieningen van het westen van de Vijfhoek;
  • Een beter beheer van de parkings door een aangepast tariefbeleid en een platform voor parkeerplaatsen.

“De testfase van 8 maand is een opportuniteit om wat op tafel ligt te verbeteren. Daarbij moeten we kijken naar de socio-economische impact, het verbeteren van het aanbod van het openbaar vervoer en vooral het verminderen van de autodruk in alle wijken van de Vijfhoek”, besluit de Ecolo-Groen fractie.