Herbestemming centrale lanen loskoppelen van Mini-Ring en ontwikkelingen in omliggende wijken is schijnparticipatie

Gisteren werd de kick-off gegeven van het participatietraject voor de heraanleg van de centrale lanen. Groen en Ecolo zijn samen met heel wat bewoners blij dat de herbestemming van de centrale lanen in een nieuwe fase is beland. De stad snakt naar zuurstof en het is hoogt tijd daar werk van te maken. De vergadering maakte het volgens ons echter nogmaals duidelijk dat de uitgangspunten fout zitten: een mini-ring en bijkomende parkings creëren in het centrum van onze stad is problematisch voor de levenskwaliteit van het centrum. En net daarover  wordt de mening van de bewoners niet gevraagd.

Broucquèreplein bij avond - Foto H.Sleebus DSC07614tc2

We zijn in een nieuwe fase beland dat is een goede zaak. Het mag na 20 jaar wel eens vooruit gaan. Maar wat het college nu doet, is schijnparticipatie. De mening van de bewoners en gebruikers wordt enkel gevraagd over de invulling van de publieke ruimte. Waar mogen er wat speeltuigen komen, wat meer groen, een fontein, bankjes etc. Dit gaat voorbij aan de problematische, meer nog de desastreuze uitgangspunten van het project van de meerderheid, namelijk de aanleg van een Mini-Ring en het creëren van bijkomende parkings in het centrum van onze stad. Groen en Ecolo vinden dat er een globale mobiliteitsvisie nodig is, anders dreigen problemen doorgeschoven te worden naar de omliggende wijken en dat zal ten koste gaan van de levenskwaliteit in de woonwijken.

De bewoners maken zich samen met ons zorgen over de plaats die zij krijgen in dit project. Zoals de plannen voorgesteld worden door het College wordt de Brouckère een nieuwe Grote markt, de Beurs een openluchttheater en kunnen de bewoners nog wat groen en rust vinden op het Fontainasplein. Het lijkt de bedoeling om de pleinen vooral aan te leggen in het teken van festiviteiten en grote evenementen. De laatste jaren is er al sprake van een onevenwicht als het gaat over de organisatie en locatie van evenementen in ons centrum. Ja, er is plaats voor winterpret, voor een Brussels Summer Festival en de vele festiviteiten die hier georganiseerd worden. Ze maken stuk voor stuk van Brussel een bruisende stad, maar het kan niet de bedoeling zijn om de centrale lanen enkel in te richten om er festiviteiten en evenementen te organiseren. Dan organiseert het college de vlucht uit het stadscentrum en dreigt een tweede Nieuwstraat gecreëerd te worden met leegstaande panden en verpaupering tot gevolg. Voor het slagen van het project zal het noodzakelijk zijn om tot een goede mix van functies te komen.

Voor Groen en Ecolo is het noodzakelijk voor het slagen van het project dat de bewoners ook inspraak hebben over de programmatie en het zoeken van een goede mix van functies in het vernieuwde centrum van de Stad. Er wordt een onderzoek gedaan naar de identiteit van de handelskernen in het centrum. Dit is een cruciaal element in de discussie en het participatietraject, maar dit komt nu niet aan bod. Ondanks de opzet gaat het hier enkel over de stenen en niet over de invulling en het gebruik van het centrum. Net dat is cruciaal voor de bewoners, de handelaars en dus de slaagkansen van het project.

De globale visie ontbreekt, meer nog de Brusselaars worden door die saucissonering zelfs niet gevraagd zich uit te spreken over het globale plaatje. Terecht komt daar kritiek op, want de Mini-Ring, het Fontainaspark, de wijken rondom de centrale lanen, het masterplan voor de Nieuwstraat, de bijkomende parkings, etc. deze verschillende elementen zijn natuurlijk gelinkt.  Groen en Ecolo vragen daarom een voorstelling en inspraak in het globale project en de lopende projecten in de Vijfhoek van Brussel.