Begrotingswijziging 2014: Stad slaagt er niet in noodzakelijk investeringsritme aan te houden

Voor wie het mocht interesseren, hier mijn analyse en tussenkomst van de begrotingswijziging van de Stad Brussel. Burgemeester Mayeur loopt vol lof te pronken over de manier waarop hij het debat naar de gemeenteraad heeft gehaald, maar interesse of een debat over deze begrotingswijziging was er alvast niet.

Gewone begroting

We zien in de gewone begroting dat de ontvangsten stijgen, vooral dankzij een paar meevallers met 6,1 miljoen. Het college heeft geluk met de meevallers. Omdat deze enerzijds een aantal tegenvallers weet te compenseren (ik denk aan BRAVVO en la mision locale), maar ook de stijgende kosten gelinkt aan de pensioenen (responsabiliseringsbijdragen en de patronale bijdragen mbt de financiering van de pensioenen kan betalen). Aangezien die uitgaven maar met 5,6 miljoen stijgen, blijft het saldo van de gewone begroting positief.

Waar wij ons niet kunnen in terugvinden is dat plots het aantal gedetacheerden naar het kabinet van de burgemeester verdubbelt. Is dit dan de aangekondigde coördinatiecel grote projecten waar sprake van was in het meerderheidsakkoord? (+160.000 EUR naar 353.000 EUR. Waarbij deze in 2013 nog 135.000 EUR waren.) Het nationaal stadion zou de belastingbetaler niets kosten, geen euro, maar de advocatenkosten lopen met een stijging van 335.000 EUR op tot 838.500 EUR.

Meer nog de Schepen van Sport werft via de vzw Prosport. Een vzw die als maatschappelijke doelstelling de uitbating van het Koning Boudewijnstadion en het stimuleren van de sportverenigingen heeft, werft een projectmanager aan kostprijs 92.000 EUR voor het opvolgen van het stedenbouwkundig project van het nieuwe stadion. De aanwervingsregels van de Stad worden omzeilt en er is geen enkel wettelijk kader waarbinnen die persoon opereert.

Buitengewone begroting

Als we kijken naar de buitengewone begroting, de investeringen, zouden we de stijging van de investeringen met 8,3 miljoen kunnen toejuichen, was het niet dat het hier over een vergetelheid van 8 miljoen, een overschatting van kosten, en meer dan 4,5 miljoen aan investeringen die niet doorgaan.

Dat er bijkomende kredieten worden ingeschreven voor dakrenovaties voor het renoveren van de dakbedekking van de basisschool reine astrid (+255.000 EUR) en les eburons (206.000 EUR), daar kan niemand tegen zijn, meer nog die onderhoudswerken zijn hoog nodig. Problematisch wordt het als geplande investeringen moeten plaats ruimen voor onderschattingen en geplande, noodzakelijke onderhoudswerken worden doorgeschoven naar de volgende jaren.

Zo ontploffen de voorzien kosten voor:

 • Ambiorixsquare +111.249 (tot 211.249) (tgv vervuilde gronden)
 • De kleuterschool Cogge nav van studies mbt werken aan de ondergrond: +534.000 EUR (totaal 734.000 EUR)
 • Baden van laken: +250.000 EUR (tot 850.000 EUR)

En worden heel wat geplande investeringen geschrapt of doorgeschoven:

 • Heraanleg van de Groenweg: -1,6 miljoen (tot 394.024)
  • Courtois beloofde om in september een totaalplan voor te leggen. ???
 • Studie inrichting sportcenrum NOH (initieel 2010) geschrapt: -320.000 EUR
 • Herstelling dak zwembad NOH: -150.000 EUR
 • Herstelling dak sportzaal papenvest: -90.000 EUR (tot. 10.000 EUR)
 • Inrichting gebouw E.Bockstaellaan 122 geschrapt wegens geen toewijzing van het preojct: -330.000 EUR
 • Kleuteronderwijs Leopold I inrichting tuin en speelplaats – geen toewijzing: -80.000 EUR
 • Basischool Heembeek – heraanleggen speelplaats -216.000 EUR
 • Institut Arts et Metiers ???
  • IAM bouw rosee gebouw om Centre de Technologie Avancee IAM te huisvesten ) – daling door laattijdige aanvang werf: -955.000 EUR
  • IAM dakwerken (El Ktibi): +655.500 EUR
  • IAM gevel: -200.000 EUR
  • IAM naaiwerk: herinrichting gebouw: -255.000 EUR
 • Centrum voor geavanceerde technologie – computeranimatie: schrapping -100.000 EUR ??
 • Diderot dakwerken uitgesteld: -255.000 EUR

 

Een dossier dat onze fractie, en ik hoop bij uitbreiding alle collega’s hier, nauw aan het hart ligt, is deze van toestand van het bureau voor vreemdelingenzaken in Laken. Er worden kredieten ingeschreven om lokalen op te frissen en veiligheidsmaatregelen te nemen. Maar toen we de verantwoording lazen, werd duidelijk dat het over het opfrissen van het bureau van de chef en het plaatsen van veiligheidsbaren aan de loketten. We betwisten die uitgaven niet, maar welk signaal geeft het college hiermee? Is het verbeteren van het onthaal, dit leefbaar maken voor zowel het personeel, als de bezoekers dan geen prioriteit?

Conclusie

Onze Stad staat voor enorme uitdagingen en dan vooral wat de demografische evolutie betreft. We gaan meer crèches nodig hebben, meer scholen, meer ontspanningsruimten zoals sportcentra en zwembaden. En dat moeten we realiseren in een steeds complexere context.

Onze analyse van deze begrotingswijziging toont aan dat dit college haar beloftes niet kan waarmaken en het nodige investeringsritme niet kan aanhouden om een antwoord te bieden op de noden van onze stad. De investeringskosten worden stelselmatig onderschat en de dossiers geraken niet tijdig rond. Onderhoudswerken die dringend moeten worden uitgevoerd, worden doorgeschoven. In de plaats versast het college een half miljoen extra van stenen naar studies. Lopen de kosten voor het stadion en NEO steeds verder op en vindt het college het tot slot nodig om de kosten van een ijspiste op het muntplein voor de rekening van de belastingbetaler te nemen. Dit is zorgwekkend en daarom zal de Ecolo Groen fractie tegen deze begrotingswijziging stemmen.