Kosten stadion lopen nu al op tot 727.000 euro

Het nieuwe stadion op Parking C zou de Brusselaars niets kosten. Niets is minder waar. Hier een overzicht van de kosten van het stadion, zoals gisteren goedgekeurd door de meerderheid bij de begrotingswijziging 2014:

  • 100.000 EUR voor een studie naar de eventuele vervuiling van de gronden op parking C
  • 335.000 EUR advocatenkosten en consultants voor de projectoproep voor de bouw van het stadion
  • 200.000 EUR voor de uitbreiding van de missie van KCAP voor het integreren van een implantingsstudie van het stadion
  • 92.000 EUR voor het aanwerven van een projectmanager binnen de vzw Prosport

Totaal: 727.000 EUR

Het stadion werd aangekondigd als een kosteloze operatie voor de Brusselse belastingbetaler. Schepen Courtois zei zelfs dat het ongehoord zou zijn om in deze moeilijke financiële tijden de belastingbetaler te laten opdraaien voor zo’n project. Ik denk dat er zeer weinig Brusselaars waren die dat toen geloofden. Wat blijkt nu, uit de begrotingswijziging die de meerderheid gisteren goedkeurde, dit plaatje gaat niet op. Er is wel degelijk een kost en die lopen nu al op tot 727.000 EUR.

Wij vragen dat het stadsbestuur transparant is naar de Brusselaars. Dit nieuwe stadion zal de Stad wel degelijk iets kosten dat tonen de cijfers nu al aan. Dit ontkennen is de Brusselaars niet aux sérieux nemen. Dat er kosten zijn bij grote projecten, dat was te verwachten. Er zullen ook nog kosten zijn voor het reorganiseren van de mobiliteit rondom het stadion. De Stad nam voor 100.000 euro kosten op zich voor het uitvoeren van een bodemonderzoek, omdat anders het dossier niet tijdig afgerond zou zijn. We weten dat er nog een andere, heel belangrijke, deadline is. Het stadion moet er op tijd staan. Wat als die deadline in gevaar komt? Zal de Stad dan ook in de bres springen? Het College creëert een mist rond dit dossier door te stellen dat dit project geen enkele kost inhoud voor de Brusselaars. Ze zich nergens zorgen moeten over maken en vooral geen vragen stellen. Het is net die achterkamertjes politiek die bij projecten van zo’n omvang wel eens tot grote verrassingen kan leiden. Groen en Ecolo vragen dus volledige transparantie.

Het College gaat ook helemaal uit de bocht bij de aanwerving van een projectmanager om de bouw van het stadion op te volgen en te coördineren. Op zich lijkt dit een zeer logische zaak, maar in plaats van binnen het kader van de diensten van de Stad te werken, werft men die projectmanager aan binnen de vzw Prosport. Prosport is een vzw die instaat voor het beheer/de uitbating van het Koning Boudewijn stadion en daarnaast sportclubs op het grondgebied van de Stad Brussel ondersteunt. Prosport heeft geen enkele expertise als het gaat om de coördinatie van stedenbouwkundig projecten van dergelijke omvang. Het College neemt hier een loopje met de aanwervingsprocedures van de Stad en de projectmanager zal buiten elk reglementair kader werken. Dit draagt bij tot een zweem van achterkamertjes politiek waarin het dossier nu hangt.

Het College neemt een loopje met de basisregels inzake goed bestuur. Als dit de manier is waarop dit project beheerd zal worden, dan zou het wel eens kunnen dat de Brusselaars hier uit te komen met een serieuze financiële kater. Daarvan zijn voorbeelden genoeg te vinden bij de organisatie van spelen in andere landen (Rusland, Griekenland,…).