Gedeelde ruimtes aanleggen om van Vijfhoek echte zone 30 te maken

Verkeersdeskundige Levi Vermote bracht in zijn doctoraatstudie aan het licht dat de zone 30 in de Vijfhoek niet gerespecteerd wordt. De conclusies van de studie zijn geen verrassing. Het is de dagelijkse realiteit van de bewoners en bezoekers van de Vijfhoek. Wel brengt de studie een aantal alarmerende meetresultaten aan het licht. Voor de Ecolo-Groen fractie moet de zone 30 gehandhaafd worden en moet de weginfrastructuur op maat van de zone 30 worden aangepast.

boulevard

De zone 30 werd tijdens de vorige legislatuur ingevoerd, maar de nodige flankerende maatregelen werden nooit uitgevoerd. “Een gemiddelde snelheid van 42 km/u in de Zennestraat is alarmerend. Dat wil namelijk zeggen dat er heel wat hogere snelheden gehaald worden in die woonwijk. Als je daar de stijging van het aantal ongevallen naast legt, dan kunnen we niet langer wachten om maatregelen te nemen”, aldus Bart Dhondt, gemeenteraadslid Ecolo-Groen Stad Brussel. De Ecolo-Groen fractie roept het Schepencollege op om de zone 30 niet los te laten, Bart Dhondt: “Nu de stap is gezet naar een heraanleg van de Centrale Lanen, moet de lijn worden doorgetrokken naar de volledige vijfhoek. We verwachten dat de operationalisering van de zone 30, waaronder het versmallen van rijstroken, aanleggen van fietspaden en andere ingrepen die de snelheid van auto’s naar beneden helpen, integraal deel uitmaakt van het mobiliteitsplan van het Schepencollege.”

Het invoeren van de verkeerslussen moet aangegrepen worden om ook de weginfrastructuur aan te pakken. “Ecolo-Groen stelt voor om van bepaalde delen van de verkeerslussen gedeelde ruimtes te maken. Daarbij wordt geen onderscheid gemaakt tussen ruimte voor de fiets, de voetganger, de auto, het openbaar vervoer. Er komen elke dag voorbeelden bij van shared spaces die werken. De uitbreiding van de voetgangerszone is een goede zaak, maar we moeten ook de zones daarbuiten aanpakken. Het invoeren van gedeelde ruimtes is daar het ideaal instrument voor”, aldus Liesbet Temmerman, gemeenteraadslid Stad Brussel.

De groene oppositie legde twee weken terug 10 voorstellen op tafel voor de herinrichting van de vijfhoek. Daarbij stelden ze voor om op verschillende plaatsen gedeelde ruimtes in te voeren, zoals in de Wolvengracht en de Schildknaapstraat, alsook op delen van de door hen voorgestelde verkeerslussen, zoals stukken van de Adolph-Maxlaan, de Dansaertstraat en op het Fontainasplein. “Een van de grote voordelen is trouwens dat de gemiddelde snelheid automatisch sterk daalt, tot 30 km/h of minder. Dat is helemaal in lijn met de visie waarbij we de voetgangers op de eerste plaats zetten, dan de fietsers, het openbaar vervoer en dan de auto”, aldus Liesbet Temmerman.

Het Schepencollege heeft tot op heden geen vinger uitgestoken om ervoor te zorgen dat de zone 30 gerespecteerd wordt. “Erger nog, het stukje Wetstraat richting centrum werd van 1 naar 2 rijstroken verbreed en daar vlamt men nu gemiddeld aan 48 km/u door! Het college gaat hierop verder en wil verkeerslussen invoeren van telkens 2 rijstroken in één richting. Hoe zal men de snelheid onder controle houden? De bevoegde Schepen laat uitschijnen dat haar lussenplan niets kost. Dat betekent dus dat er geen geld is voorzien om aanpassingen te doen aan het wegdek die de snelheid onder controle houden”, aldus Bart Dhondt.

Marie Nagy, fractieleider van Ecolo-Groen, vestigt de aandacht op de snelheidsborden die we overal terugvinden in de vijfhoek. “De borden geven de snelheid aan van de automobilisten, maar ze werken niet meer. Deze werden geplaatst door de vorige meerderheid. Het zijn borden met een batterij, maar de batterij is leeg en de huidige meerderheid heeft nog niet de moeite gedaan om ze te vervangen”, aldus Marie Nagy. De fractieleider van de groene oppositie vraagt een evaluatie van deze uitrusting en de kostprijs van het onderhoud ervan.

Op de volgende gemeenteraad zal Bart Dhondt het Schepencollege hierover interpelleren en vragen naar de concrete maatregelen die voorzien zijn voor de handhaving van de zone 30 in de Vijfhoek.