Brusselaars krijgen verkeersvrij Beursplein, maar moeten Mini-Ring slikken

Naar aanleiding van de voorstelling van de plannen van het College van de Stad Brussel voor de herinrichting van de centrale lanen volgde er een debat in de gemeenteraad. Lees hier mijn tussenkomst.

“De stap die vandaag wordt gezet, is een symbolische overwinning van al diegenen die strijden voor een stad waar de levenskwaliteit voorop staat. Maar wat een eerste stap had moeten zijn om een nieuwe toekomst te geven aan de vijfhoek wordt in de kiem gesmoord door de aanleg van een nieuwe Ring, een miniring die het autoverkeer niet uit de woonwijken haalt, maar sluip- en transitverkeer in de woonwijken net organiseert.”

De Mini-Ring

De heraanleg van de centrale lanen en het autovrij maken van het Beursplein zijn een symbolische overwinning van iedereen, van alle Brusselaars die zich de afgelopen jaren hebben ingezet, die de druk hebben opgevoerd, die de straat zijn opgegaan met de picknicks allen met 1 duidelijke boodschap: We hebben lang genoeg gewacht. Het is tijd dat we het centrum van Brussel teruggeven aan de Brusselaars en de vijfhoek opnieuw een bruisende plek wordt. Een bruisende plek om te wonen in de eerste plaats, te winkelen, te bezoeken en te werken.

De geboorte van de Mini-Ring

Het is een symbolische overwinning want de strijd is niet gestreden. Als dit college echt kiest voor de Brusselaars, als dit college echt kiest om in te zetten op bruisende centrumwijken. Dan kan je niet kiezen voor een nieuwe Ring, een nieuwe “Mini-Ring” die het sluipverkeer in de wijken organiseert. Die het doorgaand verkeer omleidt door de woonwijken.

De heraanleg van de centrale lanen moet een eerste stap zijn om de vijfhoek een nieuwe toekomst te geven, maar door de keuze voor de miniparkeerring wordt elke visie in de kiem gesmoord. Auto’s worden uitgenodigd om zich in een filering te plaatsen. De kleuters van Leon Lepage in de zespenningstraat, de leerlingen van Anneessens Funck en Sint-Jooris in de Cellebroersstraat, de studenten van de Erasmushogeschool in de Wolvengracht zullen zullen het schouwspel van stilstaande auto’s, met ronkende motoren en uitlaatgassen vanop hun speelplein, de ingang van hun school, tussen de lessen door, kunnen aanschouwen. De zuurstof die we hen zouden moeten geven, wordt met de nieuw mini-ring in de kiem gesmoord.

De beloofde link tussen het Fontainasplein en het -park is een tweerijvaksbaan

De beloofde link tussen het Fontainaspark en de Anspachlaan zal enkel nog op papier bestaan, want in de realiteit gescheiden door een muur van auto’s op de miniring. Ecolo en Groen legden vorige week hun voorstel op tafel. Wij kiezen voor verkeerslussen die het centrum bereikbaar maakt voor bewoners, pendelaars, bezoekers. Die hen vanaf de kleine ring geleid naar de aangewezen parking. Een zuidelijke verkeerslus die ontmont in een shared space op het fontainasplein. De enige manier om het Fontainaspark te verbinden met het door Ecolo-Groen (geïnspireerd op de ideeën wedstrijd van Bral) voorgestelde Anspachpark.

Een aangekondigde file-ring

Ons voorstel van verkeerslussen verhindert het transitverkeer en het sluipverkeer. Het voorstel van het Schepencollege moedigt dit net aan. Ironisch genoeg zullen er geen bordjes nodig zijn om de auto’s naar de parkings te leiden, de parkeerlus zal één lange file zijn. Geparkeerd, bumper aan bumper in de woonwijken, langs de scholen, zullen de auto’s staan.

Beste collega’s, Burgemeester, leden van het Schepencollege, durf te kiezen. Ik weet dat uw college, mijnheer de burgemeester, daarover verdeeld is, maar kies voor de Brusselaars, kies voor bruisende wijken, verplaats het probleem niet naar een parkeerlus, een nieuwe miniring waar we elke ochtend in de file mogen aanschuiven.

Nieuwe parkings moeten rendabel zijn, dat betekent meer verkeer

Een miniring met maxi-capaciteit. 2 rijstroken in één richting. De Bussen gaan zo mee in de file kunnen staan. Want om de 4 nieuwe parkings rendabel te houden zal er veel verkeer nodig zijn. Minstens evenveel verkeer, evenveel file in het centrum, want elke parkeerplaats die weg gaat uit het straatbeeld, wil men vervangen door een plaats in een nieuwe parking.

Al vraagt onze fractie het schrappen van de parkeerlus, toch hadden wij graag geweten op welke manier en met welke timing dit lussenplan zal uitgevoerd worden, alsook welk kostenplaatje hieraan verbonden is en hoe de miniring gefinancierd zal worden.

Beste collega’s, Burgemeester, leden van het schepencollege,

U weet dat meer dan de helft van de openbare parkings overdag leeg staan. Dat er nog een marge is van 30% ’s nachts. We kunnen er voor zorgen dat elke Brusselaar zijn auto kwijt kan op een parkeerplaats. Dat bezoekers ook met de auto kunnen winkelen, of werken in Brussel. Er zijn een kleine 20.000 parkeerplaatsen in de woningen. Er zijn een kleine 30.000 parkeerplaatsen in de bureaus. Kies, vooraleer de Nieuwe Graanmarkt, het vosseplein, het Rouppeplein open te smijten, maak de keuze om eerst de bestaande parkings optimaal te gebruiken door aangepaste tarieven en samenwerking met de privé.

  1. Hoeveel nieuwe parkeerplaatsen komen er bij?
  2. Houdt de beslissing een verhoging van het aantal parkeerplaatsen in het centrum/de vijfhoek in?
  3. Welke specifieke stappen zullen voor de uitvoering van deze beslissing door het college worden ondernomen? Zullen er bijvoorbeeld specifieke studies worden besteld voor de uitvoering van deze beslissing?
  4. Het kostenplaatje?

Geachte voorzitter, Collega’s, leden van het Schepencollege,

We zijn blij dat het handelsaspect ook een belangrijke plaats krijgt in de nieuwe invulling van de centrale lanen. Dat het de doelstelling is om de handel nieuw leven in te blazen en op die manier niet-delocaliseerbare jobs te verankeren in Brussel. We zijn blij dat onze voorstellen, omtrent het beperken van de overlast van de werken en het begeleiden van de handelaars doorheen deze veranderingen met een duidelijke communicatie; het zorgen voor een eenvormige identiteit met een harmonisatie van de lichtreclame en uithangborden, dat we deze terugvinden in het plan dat op tafel ligt. Wat we niet terugvinden is een duidelijke visie op middellange termijn en concrete voorstellen omtrent de organisatie van het goederenvervoer. Ik verwijs naar ons voorstel voor het aanleggen van laad-en-loszones met parkeermeters waardoor de controle kan gebeuren door parkeerwachters en ons voorstel om meer fietsbrigades in te zetten om illegaal parkeren tegen te gaan en kunnen toezien op de vlotte doorstroom van het verkeer. Maar ook om het pilootproject LaMiLo te laten uitgroeien tot de manier waarop ons centrum op een efficiënte manier wordt bevoorraad.

Geachte voorzitter, Collega’s, leden van het Schepencollege, Ik concludeer.

De stap die vandaag gezet wordt is een symbolische overwinning van al diegenen die strijden voor een stad waar de levenskwaliteit voorop staat. Maar wat een eerste stap had moeten zijn om een nieuwe toekomst te geven aan de vijfhoek wordt in de kiem gesmoord door de aanleg van een nieuwe Ring, een miniring die het autoverkeer niet uit de woonwijken haalt, maar sluip- en transitverkeer in de woonwijken net organiseert.