Extra rijstrook Wetstraat ten koste van de verkeersveiligheid en levenskwaliteit

Groen en Ecolo betreuren dat het stadsbestuur dan toch doorzet met zijn plannen om de Wetstraat voor het parlement met een extra rijstrook richting stad uit te breiden. Volgens de groenen brengt deze ingreep de veiligheid van de fietsers in gevaar, gaat ze in tegen het streven van het Gewest om de autodruk in Brussel te verlagen en wordt ze enkel uitgevoerd omdat de liberale schepenen hier een symbooldossier van gemaakt hebben en nu geen gezichtsverlies willen lijden.

Het vorig stadsbestuur besliste om de veiligheid van de fietsers op Wetstraat te verbeteren door aan beide kanten een fietspad aan te brengen en de onduidelijke parkeersituatie voor het parlement duidelijk te regelen met een aantal duidelijk aangegeven parkeerplaatsen. Het duurde – zoals bij elke nieuwe verkeersinrichting – een tijdje voor de autobestuurders aan de situatie gewoon waren, zodat er in het begin extra files ontstonden. Touring en de liberale schepenen hadden het op een bepaald ogenblik zelfs over 25 minuten vertraging.

Bart Dhondt, gemeenteraadslid Ecolo-Groen: “Die 25 minuten vertraging waren een momentopname, andere metingen toonden uiteenlopende verliestijden van 1 tot 6 en tot 14 minuten, afhankelijk van het tijdstip en de dag. We stellen vast dat autobestuurders wel degelijk hun gedrag aanpassen, want van de grote problemen in het begin is er geen sprake meer. Bovendien  wegen een paar minuten tijdsverlies, niet op tegen de positieve gevolgen voor de grotere  verkeersveiligheid en de effecten op de luchtkwaliteit op langere termijn.”

Het stadsbestuur beweert dat de veiligheid van fietsers niet in gevaar komt omdat ze enkel de parkeerplaatsen voor de politici afschaffen en de fietspaden behouden. De groenen vrezen echter dat de Militaire Politie, op momenten waarop er “hoog bezoek” verwacht wordt in het parlement, de wagens van deze politici toch op het fietspad van de Wetstraat zal laten parkeren.

“De parking voor politici is er gekomen, omdat dit de bestaande situatie duidelijker en veiliger maakte voor de fietsers. Het stadsbestuur gaat er nu van uit dat de politici hier niet meer zullen parkeren, maar dat is wishfull thinking. Er zal nog steeds geparkeerd worden, waardoor de fietsers weer tussen het autoverkeer zullen moeten rijden. Auto’s die daarenboven geneigd zullen zijn om sneller te rijden”, besluit Catherine Lemaitre, gemeenteraadslid Ecolo-Groen.

De uitbreiding met een tweede rijstrook, is niet coherent met de zone 30 in het stadscentrum. Bovendien gaat ze in tegen het beleid van het Brussel Hoofdstedelijk Gewest om de autodruk met 20% naar beneden te brengen. De liberalen halen met deze maatregel een symbolische “overwinning” maar dan wel ten koste van de veiligheid van de fietsers en de levenskwaliteit van de Brusselaars.