Begroting Stad Brussel: hiermee blijven de Brusselaars op hun honger zitten

De groene oppositie is niet onder de indruk van de begroting dat het College voorlegt aan de gemeenteraad van Stad Brussel. Marie Nagy, fractieleider Ecolo-Groen Stad Brussel, en haar collega Bart Dhondt reageren: “Stad Brussel is een rijke gemeente. Daar tegenover gaat het inkomen van de Brusselaars er op achteruit. De Brusselaars hebben dus vandaag nood aan een krachtdadig bestuur, maar de beloofde economische dynamiek zal er met deze begroting niet komen.”

Samen met zijn collega’s analyseerde Bart Dhondt de begroting van de Stad en kwam onder andere tot de vaststelling dat de Stad zelf 6 miljoen minder investeert dan vorig jaar, maar wel voor 20 miljoen meer beroep doet op overdrachten van hogere overheden. “Het Stadsbestuur klaagt aan dat ze te weinig geld krijgt van het Gewest , maar zegt er niet bij dat haar investeringsbeleid om de demografische boom te bedwingen voor een derde gefinancierd wordt door de hogere overheden. Dat is 20 miljoen meer dan in 2012”, aldus Bart Dhondt en Marie Nagy.

De Brusselaars zullen op heel wat zaken moeten wachten. “Er zijn alweer tonnen studies besteld. Een studie voor “Grote projecten”, een nieuwe studie voor het administratief centrum, de Nieuwstraat en de verkeerslussen voor de Vijfhoek passeren ook opnieuw de revue”, merkt Marie Nagy op. “Een studie die aangekondigd werd, maar nu definitief begraven, is de zoektocht naar een bijkomende Nederlandstalige school in de Vijfhoek. Het blijft bij een uitbreiding van de lagere school Klavertje Vier”, betreurt Bart Dhondt.

Het Stadsbestuur gaat er prat op dat de belastingen niet stijgen, maar van een doordacht fiscaal beleid is evenmin sprake. De Stad verwacht lagere inkomsten van nachtwinkels en uit de aanpak van leegstand, maar veel hogere inkomsten voor de afgifte van administratieve documenten, lichtreclame, bankautomaten, GAS-boetes, onburgerlijk gedrag en zelfs de bijdrage van ouders in het vervoer naar het zwembad gaat de hoogte in. “De beloofde hervorming van de belastingen en de retributies blijven uit. Ik heb dan ook de indruk dat het Stadsbestuur belastingen gebruikt als doel, liefst zoveel mogelijk en niet als middel. Ik verheug mij op het moment dat de belastingen voor onburgerlijk gedrag dalen, want dan wil dat zeggen dat Brussel een properdere en aangenamere stad zal zijn”, aldus Bart Dhondt.

Het stadsbestuur beloofde een “nieuwe economische dynamiek ten dienste van tewerkstelling”. De werkloosheidscijfers en dan specifiek voor jongeren, liegen er niet om. Uit de begroting leren we dat die dynamiek moet komen van “Rock the city”, een werkgelegenheidsbus en een potje zonder naam of doel op van 150.000 euro. “Met grote trom werd aangekondigd dat er ingezet zou worden op werkgelegenheid, maar dit is echt een mager beestje. Daarenboven wordt met geen woord gerept wat de bedoeling is van de bus, welke doelstellingen Rock the City moet halen, kortom een beleid blijft uit”, besluit Bart Dhondt.