Circulatieplan zadelt bewoners rond de voetgangerszone op met overlast

De Ecolo-Groen fractie van de Stad Brussel betreurt onevenwichtig circulatieplan: “We krijgen een fantastische voetgangerszone in het hypercentrum, maar in de drukbevolkte wijken rondom zijn de bewoners opgezadeld met overlast door transit- en sluipverkeer”. Over de aanpak is de groene oppositie niet te spreken: “Niemand weet waaraan hij zich moet verwachten. De communicatie laat volledig te wensen over. Hoeveel keer zal men het circulatieplan nog wijzigen? Op basis waarvan worden de wijzigingen doorgevoerd? Diegene die het luidst roept? Dit is amateuristisch. Burgemeester Mayeur en de bevoegde Schepen Ampe verliezen hiermee al hun geloofwaardigheid”.

letoutnouveauplandecirculation

Na het zien van het nieuwe circulatieplan herhaalt de Ecolo-Groen fractie haar pleidooi voor een circulatieplan met verkeerslussen in plaats van de huidige Mini Ring. Bart Dhondt, gemeenteraadslid Ecolo-Groen: “Het nieuwe circulatieplan van het College slaagt er niet in om de levenskwaliteit te verbeteren in de wijken rondom de voetgangerszone. Het hypercentrum heeft een fantastische voetgangerszone, maar in plaats van ook in de woonwijken rondom meer plaats te creëren voor bewoners door kleinere voetgangers- en autoluwe zones, speel- en leefstraten mogelijk te maken, zadelt de rood-blauwe meerderheid de bewoners op met sluipverkeer”.

De groene fractie legt opnieuw haar alternatief lussenplan op tafel. Marie Nagy, fractieleider Ecolo-Groen: “Ons alternatief circulatieplan met verkeerslussen kiest resoluut voor de levenskwaliteit en de gezondheid van de Brusselaars. We moeten durven een stap vooruit te zetten in de volledige Vijfhoek, niet alleen het hypercentrum. Vele steden gingen ons daar al in voor, denk maar aan Gent. Het is tijd dat ook Brussel die stap vooruit zet”. Het circulatieplan van het College heeft een totaal andere doelstelling. Bart Dhondt: “Los van de Mini-Ring is het probleem van het voorgestelde circulatieplan dat je via de kleine straten in de woonwijken, de Vijfhoek op verschillende plekken kan doorsteken. Zo organiseer je het sluip- en transitverkeer en zitten de bewoners opgescheept met de overlast”.

Een greep uit de zones waar zich de grootste problemen stellen:

  • De overlast waar de bewoners van het Sint-Goriksplein de afgelopen maanden onder hebben geleden, wordt verschoven naar de Rijkeklarenstraat. Zo kunnen automobilisten van de Zavel via het centrum naar de Ninoofsepoort rijden en dus niet via de Kleine Ring.
  • Bezoekers die via Sainctelette de Vijfhoek binnen komen, kunnen via de Handelskaai over de Varkensmarkt doorsteken naar de papenvest, zo via de Zennestraat tot in de Arteveldestraat rijden en verder rijden op de Mini-Ring.
  • De situatie op het Bloemenhofplein is carrément een stap terug. Daar wordt het mogelijk om van de Arteveldestraat, via de Zespenningenstraat over het Bloemenhofplein naar de Papenvest en zo de Dansaertstraat in te rijden.
  • Ook de wijk rond Stalingradlaan en Rouppe zet een stap terug. In de Lemonnierlaan kan het verkeer terug in beide richtingen, maar het college laat ook nog steeds de mogelijkheid om via de Stalingradlaan naar het Rouppeplein te rijden.

De Ecolo-Groen fractie hekelt de amateuristische aanpak van het Schepencollege. “De beslissing voor dit nieuwe circulatieplan wordt aan de gemeenteraad voorgelegd op 4 A4’tjes. Er is 7 maanden getest en dit is wat het College ons aan informatie geeft. Men start nu een milieueffectenrapport op, maar louter voor de schone schijn. De beslissing van het College is reeds genomen en fundamentele wijzigingen, zoals de voor- en nadelen van een alternatief lussenplan, moeten we niet verwachten”, besluiten Bart Dhondt en Marie Nagy. Daarom dient de Ecolo-Groen fractie maandag een amendement in om ervoor te zorgen dat het alternatief lussenplan wordt opgenomen in het milieu effectenrapport.

Bart Dhondt, gemeenteraadslid Ecolo-Groen Stad Brussel

Marie Nagy, fractieleider Ecolo-Groen Stad Brussel

Liesbet Temmerman, gemeenteraadslid Ecolo-Groen Stad Brussel

Bijlage – Het lussenplan van Ecolo-Groen als alternatief voor de Mini-Ring (persconferentie december 2014 – volledig mobiliteitsplan hier te raadplegen)

visual mobilitietsplan Ecolo-Groen