Mogen we ons na de totempalen verwachten aan een regendans om de verkeersveiligheid te verbeteren?

Na het horen van bericht over de plaatsing van 137 totempalen krijgen Groen en Ecolo het vermoeden dat er in het Stadhuis iets te veel van de vredespijp is gerookt. Bart Dhondt, gemeenteraadslid Ecolo-Groen, reageert: “Elke dag ondergaan heel wat ouders een enorme stress op weg naar de schoolpoort. Ouders wikkelen hun kinderen in fluorescerende hesjes, kopen de felste fietslampen, hangen vlaggen aan hun fiets in de hoop dat koning auto hen op tijd zou zien. Zij krijgen nu te horen dat het stadsbestuur totempalen aan de schoolpoorten plaatst voor hun veiligheid.”

Voor Groen en Ecolo is er meer nodig dan een symbolische paal: “De beste bescherming tegen autoverkeer is het aantal auto’s verminderen. Dat doe je door structurele maatregelen te nemen, zoals door autovrije- en fietsstraten aan te leggen, of op z’n minst een schoolstraat voor elke school. Je maakt de buurten rondom de school veiliger door er sluipverkeer onmogelijk te maken. Als we het aantal parkeerplaatsen in de buurt van de school drastisch verminderen, zal er niet alleen minder verkeer zijn, maar kunnen we brede en veilige voet- en fietspaden aanleggen”, aldus Bart Dhondt, gemeenteraadslid Ecolo-Groen.

Wat Groen en Ecolo echter vaststellen is dat het omgekeerde gebeurt. De verkeersveiligheid in onze Stad is dramatisch en gaat er op achteruit. Er worden mini-ring- en sluipwegen aangelegd die auto’s net naar de scholen sturen. Een gezellige wandel- en fietskaai wordt een doodskaai en het parkeerbeleid stimuleert de Brusselaars om niet één, niet twee, maar drie auto’s aan te schaffen.

De groenen besluiten: “Iets doen, is beter dan niets doen en die palen gaan een tijdelijk effect hebben, maar uiteindelijk zullen de automobilisten er aan wennen en er niet meer op letten. Waar mogen we ons dan aan verwachten, een regendans om de verkeersveiligheid te verbeteren?”