Ecolo-Groen Stad Brussel: “Van positieve evaluatie naar gedragen project.”

Op de gemeenteraad van 29 februari stelde het College  de evaluatie voor van de testfase van het circulatieplan voor de Vijfhoek. Het College concludeert dat de voetgangerszone een succes is. Ze verwijst naar metingen die aantonen dat er meer fietsers en voetgangers zijn in de voetgangerszone en bovenal dat de luchtkwaliteit er sterk op vooruit gaat. “De resultaten zijn een opsteker. Het toont aan dat het opdoeken van de autoriool die de Anspachlaan was de leefkwaliteit verbetert. Het is wat wij als ecologisten al jaar en dag verdedigen. Het is de richting die wij als groene partijen willen uitgaan. Maar we zijn er nog niet, want veel Brusselaars zijn verre van overtuigd. Vooral zij die op de Mini-Ring en de wijken rond de voetgangerszone wonen. De uitdaging is dan ook om van deze positieve evaluatie van en door het College naar een gedragen project te gaan. Een gedragen project door alle Brusselaars”, aldus Bart Dhondt en Marie Nagy, Ecolo-Groen gemeenteraadsleden van de Stad Brussel.

Sites - Anspachlaan - Broucquèreplein - voetgangerszone - Foto H.Sleebus IMG_3804c4

De ecologische partijen Groen en Ecolo hebben zich van bij het begin uitgesproken voor de voetgangerszone, maar stelden hun alternatief lussenplan voor, tegenover het mobiliteitsplan van het College met Mini-Ring en bijkomende parkings. “Er zijn heel wat zaken waar we met de meerderheid van mening verschillen, maar we zijn akkoord met de kern van de zaak en dat is de voetgangerszone. We stellen ons dus constructief op. Om het draagvlak te vergroten stellen Groen en Ecolo voor om naar Gents model een burgerkabinet samen te stellen met 100 Brusselaars die aanbevelingen kunnen doen om het circulatieplan te verfijnen en bij te sturen”, aldus de Ecolo-Groen fractie[1].

“Niemand kan ontkennen dat de manier waarop het College het project van de voetgangerszone en dan specifiek het circulatieplan tot heden beheert er voor zorgt dat zelfs voorstanders hun rug keren naar het project. De Brusselaars, de bezoekers en de handelaars weten helemaal niet aan wat ze zich moeten verwachten of wat er gebeurt met hun opmerkingen. Er moet meer dan ooit ingezet worden op een duidelijke communicatie en een grotere betrokkenheid van de Brusselaars. Want er zijn nog heel wat problemen die niet opgelost zijn: het sluipverkeer en de overlast die zich verplaatst van de Anspachlaan naar de woonwijken rond de voetgangerszone, een degelijke fietsindrastructuur, het aanbod van het openbaar vervoer, alsook de impact op en ondersteuning van de handelaars in het centrum”, besluiten Marie Nagy en Bart Dhondt.

 

Bart Dhondt, gemeenteraadslid Ecolo-Groen fractie Stad Brussel

Marie Nagy, fractieleider Ecolo-Groen fractie Stad Brussel

[1] In Gent wordt er een burgerkabinet opgericht bestaande uit 150 Gentenaars die een afspiegeling vormen van de Gentse bevolking. Dit kabinet kan aanbevelingen doen voor verfijning en bijsturing van het circulatieplan, op basis van gerichte bevragingen.