Tour de France, na het eurostadion opnieuw een blanco cheque

Normaal stemmen we voor de rekeningen van de Stad, want deze zijn in essentie een administratieve akte, maar deze keer stemt de Ecolo-Groen fractie tegen. Wij  gaan niet akkoord met de provisie van 5 miljoen euro voor de Tour de France en 600.000 euro voor Renobru, ten koste van investeringen in verkeersveiligheid, luchtkwaliteit en de financiering van de pensioenen.

De rekening 2017 heeft een overschot van 29,5 mEUR.

Het College stelt voor om ene provisie aan te leggen van 9mEUR en een reserve van 20mEUR. Rest een overschot van 0,5 mEUR.

Waaraan danken we het overschot?

> uitzonderlijk dividend van Interfin: +12,6 mEUR

Dit uitzonderlijk dividend zullen we de komende 6  jaar niet meer krijgen. Hoe we die aanwenden is dus geen lichtzinnige beslissing. Toch, zien we hier opnieuw de hand van de Schepen van Sport, Mr. EURO2020. Na de blanco cheque van het stadion, hebben we de blanco cheque van de Tour de France.

Want wat leren we uit de rekening van 2017:

Tour de France

Stad heeft het geld niet om de Tour de France te organiseren en moet een provisie aanleggen om ervoor te zorgen dat de financiën van de stad niet ontsporen.

> In 2017: 2 mEUR. In de begroting

> provisie 2017: 2 mEUR (vergoeding 2018)+ 2m EUR (vergoeding 2019) + 1 mEUR (organisatiekosten 2019)

=> totale kost: 7 mEUR, terwijl we nu al weten dat de organisatiekosten veel hoger zullen uitvallen. In Dusseldorf kostte de volledige organisatie zo’n 15,9 mEUR. De Stad Antwerpen trok zich terug voor de orgnisatie van de start in 2020, omdat deze naar verluid 15 mEUR zou kosten.

Maar hier met de liberale schepen van Sport staat er geen rem op. “Je moet niet met cijfers tellen. Op het image van Brussel staat geen prijs”. Wel we hebben hier een deel van de cijfers, Mr. Courtois. Het schepencollege legt ons hier iets voor dat wij moeten goedkeuren, wel wij vragen alle cijfers. Schepen/College zei in datzelfde interview dat we nog 2-3 miljoen euro moeten vinden. U hebt er hier 1, hoe gaat u de overige miljoenen financieren?

Op het imago van Brussel staat misschien geen prijs, maar er bestaat wel een Brusselse instelling die opgericht is om het imago van Brussel te verbeteren. Dat is geen instelling van de Stad, dat is een Gewestelijke instelling, genaamd VISIT-Brussels. Wat wij niet mee akkoord gaan, is dat de Stad Brussel hier soloslim speelt en doet alsof ze het gewest is. De opbrengsten van de Start reiken veel verder dan de grenzen van de Stad. Het is voor ons dan ook niet logisch dat het enkel de inwoners van de Stad zijn die hun beurs moeten openen.

Wat mij stoort aan het hele verhaal is dat de hele organisatie een slag in het gezicht is van de Brusselse fietsers die zich elke dag in de rol van een verzetstrijder geduwd voelen door het ontbreken van veilige fietsinfrastructuur. Met de 15 miljoen euro die u gaat betalen voor de Tour de France kunnen we afgescheiden fietspaden aanleggen op de Dansaertstraat, de Lakense, de Arteveldestraat, de Dieudonné-Lefèvrestraat, de Bockstaellaan, en ga zo maar door. Met de 15 miljoen kunnen we niet gewoon de Start van de Tour organiseren, maar kunnen we van Brussel een fietsstad maken. Een stad waar je je elke dag veilig met de fiets kan verplaatsen naar de schoolpoort, je werk,…

Maar die keuze werd duidelijk niet gemaakt. De Stad gaat opnieuw all-in, een blanco cheque voor het prestige in plaats van structurele ingrepen die elke dag het verschil tussen veilig of een ongeval kunne maken.

Renobru

Wij betreuren dat de burgemeester tijdens de vorige zitting geen duidelijkheid wilde geven over de omstandigheden die toegelaten hebben dat het tekort bij Renobru zo is kunnen oplopen.

Andere

Steunen de provisie voor de responsabiliseringspremie, alsook voor het indekken van een verhoging van de intrestvoeten, maar de vraagis of dit wel genoeg zal zijn. Een scenario waarbij we naar verloop van tijd 8 mEUR jaarlijks gaan moeten bijdragen, is niet uitgesloten.

De reserve voor de aanpassingswerken aan BRUCITY voor 20 mEUR, steunen wij volop. Alhoewel we het jammer vinden dat de diensten van de Stad de symbolische Brouckèretoren verlaten, zal het hét belangrijkste project zijn van de volgende legislatuur en een kans om de Brusselse administratie en heel specifieke de dienstverlening naar de Brusselaars toe te moderniseren.

De ontvangsten

– verhoging van de belasting op verwaarloosde gebouwen van 1,1 naar 2,1 mEUR. diensten vertellen mij dat de belasting zijn effect heeft. Vraag om een evaluatie van de belasting en beelden impact. Voor Ecolo-Groen is de strijd tegen leegstand een prioriteit, onlangs nog vertelde Marc mij zijn verhaal. 4 jaar lang sliep hij op straat, in het portaal van een huis dat leegstaat.

De uitgaven

– positief dat investeringen in energie-efficiënte echt een verschil maken:

elek  4,3 > 3,7 mEUR

gas 4,3 > 3,7 mEUR

– negatief: kredieten wegeniswerken niet volledig benut ( kleine herstellingen, wegmarkeringen 1,2 mEUR begroot, 0,8 mEUR gebruikt