Rood-blauw bestuursakkoord hakt geen knopen door

Ecolo en Groen kijken met veel enthousiasme terug op een geslaagde campagne.“De beslissing om samen naar de kiezer te gaan heeft zijn vruchten afgeworpen”, aldus Marie Nagy, fractievoorzitter Ecolo-Groen Stad Brussel. De groenen zijn dan ook van plan om  die samenwerking de komende legislatuur verder te zetten in een constructieve oppositie, want het beleidsakkoord van de nieuwe meerderheid stelt hen allesbehalve gerust. Twee partijen die 6 jaar lang in de clinch hebben gelegen hebben vorige week hun meerderheidsakkoord voorgesteld.

Ecolo en Groen pleiten voor een stad waar de bewoners op de eerste plaats komen. Een stad die werk maakt van de gouden driehoek opleiding, werk en leefmilieu als basis voor een economie die jobs en welvaart creëert. Een stad waar bewoners zich thuis voelen zal ook een stad zijn waar bedrijven zich komen vestigen.

Het meerderheidsakkoord leest als een lange menukaart. Elke partij vindt er wat lekkers, maar veel knopen zijn nog niet doorgehakt. Laat staan budgetten of een timing vastgelegd. De vaagheid van het akkoord staat in schril contrast met de uitdagingen waar Brussel voor staat. Daarenboven is de verdeling van de bevoegdheden verre van een garantie op een samenhangend beleid.

Deze meerderheid wil inzetten op werkgelegenheid, maar kiest daarvoor voor grote projecten, evenementen en om van Brussel een groot shoppingcenter te maken. De Ecolo-Groen fractie gaat voor een duurzame stad. Dat is kiezen voor een gouden driehoek van opleiding, werk en leefmilieu. Door te investeren in de bouw-, water- en afvalsector creëer je duurzame jobs en geef je onze jongeren kansen. “Ik wil niet wonen in een shoppingcenter, maar in een appartement dat energiezuinig is, in een wijk waar het aangenaam leven is en in een stad die duurzame jobs creëert.”

De Ecolo-Groen fractie is blij dat gekozen wordt voor een verkeersvrij Beursplein, maar is zich ervan bewust dat niet het volledige College het akkoord op dezelfde manier interpreteert. “Er staan heel wat positieve zaken in het akkoord omtrent prioriteit voor de voetgangers en fietsers, maar blijkbaar wordt het luik mobiliteit nogal verschillend geïnterpreteerd afhankelijk van het collegelid.” Het parkeerplan wordt dan wel herzien, maar waar blijft het mobiliteitsplan en is deze ingeschreven in het beleid van het Gewest?  De groenen betreuren dat van verkeersveiligheid geen prioriteit wordt gemaakt door het nieuwe College.

Kwaliteitsvol onderwijs is het toegangsticket naar sociaal-economische integratie en is zo cruciaal in de strijd tegen armoede. Armoede is verre van een prioriteit voor deze meerderheid (en  wordt slechts één keer vermeld). Hoeveel plaatsen er zullen gecreëerd worden of hoeveel middelen er bijkomend naar onderwijs gaan, is koffiedik kijken. Een nieuwe Nederlandstalige school in de vijfhoek, reeds beslist in de vorige legislatuur,  is terug naar de onderzoeksfase.

De Ecolo-Groen fractie zal naast een kritische reactie op het bestuursakkoord ook een motie indienen die mee ondertekend wordt door de CDH-CD&V en het FDF waarbij gekozen wordt om: een voorzitter aan te duiden uit de gemeenteraad die niet de burgemeester is; steeds minder papier te gebruiken voor de werking van de gemeenteraad; en een logistieke ondersteuning te voorzien voor de politieke fracties in de gemeenteraad.