Red de voetgangerszone

Groen is blij dat het Gewest eindelijk ook zijn schouders zet onder de voetgangerszone. Te lang is dit een project geweest van Brussel stad alleen terwijl de zone ten goede kan komen van alle Brusselaars. Door het gekibbel op het niveau van het Brusselse stadsbestuur zag het er zelfs naar uit dat het project om onbegrijpelijke redenen zou afgevoerd worden. “Het project van de voetgangerszone is er gekomen dankzij de kracht van duizenden Brusselaars die gingen picknicken op het Beursplein. Het is tijd dat dit opnieuw een project wordt van de Brusselaars zelf.  We roepen alle medestanders van de voetgangerszone op de krachten te bundelen en er een succes van te maken,” zeggen Bruno De Lille en Bart Dhondt (Groen). 
De voetgangerszone van de stad Brussel kan op aandacht rekenen tot ver buiten de Gewest- en zelfs de landsgrenzen. Het zou onze hoofdstad dan ook enorm veel imagoschade opleveren mocht hier niet lukken wat in Gent, Madrid, Kopenhagen, Amsterdam, Wenen, Straatsburg of Firenze wel een succes werd. De Brusselse Groenen vragen aan het college van de Stad Brussel en de Brusselse regering om te kijken naar de ervaringen in die andere grote steden. Participatie, een duidelijke communicatie en een snelle en kwaliteitsvolle herinrichting zijn daarbij telkens de sleutels voor een positieve uitkomst. Dan krijg je niet alleen de bewoners maar ook de handelaars mee.

Maak duidelijk waar je naartoe wil. Luister naar de bekommernissen van je inwoners en zoek samen positieve oplossingen voor hun problemen. Begeleid de handelaars in het zich aanpassen aan een nieuwe situatie. En zorg nu eindelijk snel voor een mooie en kwaliteitsvolle inrichting,” zegt Bart Dhondt, gemeenteraadslid Ecolo-Groen Stad Brussel.

Bruno De Lille, fractieleider voor Groen in het Brussels Parlement: “Het college vergist zich als het de problemen van de handelaars denkt op te lossen met het beknibbelen op de voetgangerszone. Onze handelaars hebben die aangename omgeving net nodig om zo sterker te staan tegen de mogelijke komst van 3 nieuwe grote shoppingcentra in de Rand.

Het college van de stad Brussel heeft zich over de voetgangerszone allesbehalve eensgezind en daadkrachtig getoond. Het leek eerder op mismanagement dan op de realisatie van de stad van morgen. Nu toont het Gewest zich bereid om mee van de voetgangerszone een succes te maken. De Groenen roepen het college op om deze kans niet voorbij te laten gaan en de piétonnier maximaal uit te bouwen tot het kloppende hart van de stad en het Gewest.

De voetgangerszone is een eerste en belangrijke stap om de leefkwalteit in de vijfhoek te verhogen. Het is ook een belangrijke stap om het economisch weefsel in het centrum te verstevigen. Groen en Ecolo hebben zich altijd constructief opgesteld en zullen dit blijven doen“, besluiten Bart Dhondt en Bruno De Lille (Groen).