Miniring en nieuwe parkings overschaduwen good news show mobiliteitsplan

Gisteren stelde Burgemeester Mayeur en zijn schepencollege het lang verwachte mobiliteitsplan voor de Vijfhoek voor. De uitbreiding van de voetgangerszone en de aandacht die er in het plan is voor voetgangers en fietsers zijn een antwoord op de oorverdovende oproep die duizenden Brusselaars lanceerden in aanloop naar de verkiezingen van 2012: weg met de autoriool door het centrum van onze mooie stad. De groene oppositie is echter niet te spreken over de plannen voor het aanleggen van een Miniring (bestemmingslus) en het bouwen van vier nieuwe parkings. Ook de plaats van de bewoners is volgens de groenen zoek. Van de beloofde participatieve aanpak komt er niets van in huis.

groenkrant__137

“Met de keuze voor een Miniring en nieuwe parkings gaat de autodruk en de overlast niet verminderen, maar wordt deze een paar honderd meter verschoven. Burgemeester Mayeur organiseert zo het sluip- en transitverkeer in de woonwijken van onze Stad. De nieuwe parkings zijn een grote uitnodiging voor iedere bezoeker die met de auto naar onze stad komt om vooral te blijven doorrijden tot in het centrum. Met dit beleid gaan we terug naar de jaren 60-70”, aldus Bart Dhondt en Marie Nagy, gemeenteraadsleden Ecolo-Groen Stad Brussel.

Volgens de groenen gaat het niet om de grootte van de voetgangerszone, maar de kwaliteit ervan. “Groen en Ecolo maken een duidelijk keuze: de autodruk in het centrum moet naar beneden. Met de aanleg van een Miniring en bijkomende parkings zorgt Burgemeester Mayeur en zijn Schepenen voor een aanzuigeffect”, aldus de groenen.

Volgens de groene fractie worden de bewoners van de Vijfhoek gereduceerd tot tweederangsburgers: “Het centrum wordt een toeristenattractie, inclusief treintje, de bewoners in de wijken rondom krijgen extra parkings en verkeer te slikken. Van de beloofde participatie, het intact houden van het Vossenplein, de link tussen het Fontainaspark en –plein, daar komt allemaal niets van in huis”, aldus Bart Dhondt en Marie Nagy.

Het voorstel omtrent het openbaar vervoer van het college kort een aantal buslijnen in en schaft de gescheiden busbanen af. “Als we willen dat bewoners en bezoekers de auto aan de kant laten staan en kiezen voor alternatieven dan moeten deze kwaliteitsvol en betrouwbaar zijn. Door het afschaffen van de gescheiden busbanen duwt het college de bussen in het verkeer, in de file op de toekomstige Miniring”, aldus Bart Dhondt en Marie Nagy.

De Ecolo-Groen fractie herhaalt haar pleidooi voor een alternatief dat zowel het probleem van het transitverkeer oplost en de bereikbaarheid van het centrum garandeert, maar een duidelijk keuze maakt voor een daling van de autodruk ten voordele van de levenskwaliteit. Hiervoor stelde zij een alternatief mobiliteitsplan op dat werkte met verkeerslussen vanaf de Kleine Ring. Daarnaast pleit de Ecolo-Groen fractie ervoor om eerst de bestaande parkings optimaal te benutten alvorens er nieuwe te bouwen. Gescheiden busbanen die zorgen voor een vlotte doorstroom van het openbaar vervoer en door het verlengen van een aantal buslijnen kunnen minder goede bediende wijken van de Vijfhoek beter ontsloten worden.