Met vier nieuwe parkings in de Vijfhoek organiseert rood-blauwe meerderheid de stilstand

Een megalomaan project waarmee het college van de Stad Brussel onze pleinen te grabbel gooit aan de privésector met stilstand en meer uitlaatgassen tot gevolg.

Opnieuw komt het college met een megalomaan project dat “de Brusselaars niets zal kosten”. “We hebben dat verhaal nog gehoord. Het stadion zou ons ook niets kosten. Bouwpromotoren en parkinguitbaters zijn geen liefdadigheidsorganisaties. De rood-blauwe meerderheid duwt de Brusselaars en bezoekers in de auto met de valse belofte dat het verkeer vlotter zal doorstromen. De extra parkeerplaatsen zullen meer auto’s aantrekken waardoor we allemaal samen stil zullen staan. Het college organiseert met dit beleid de stilstand en vraagt daarvoor 580.000 euro uit de zakken van de Brusselaars en bezoekers per jaar, “aldus Bart Dhondt en Marie Nagy.groenkrant__176

Andere steden geven het goede voorbeeld, plaatsen parkings aan de rand van de stad en zetten in op alternatieven. De woonwijken en handelswijken krijgen zo een boost, want ze worden veel aangenamer. Deze rood-blauwe meerderheid bouwt vier nieuwe parkings, samen 1.600 plaatsen, pal in het centrum. Het zou nodig zijn om de voetgangerszone bereikbaar te houden. “Het centrum van Brussel is de zone die het best bediend wordt door het openbaar vervoer. Er zijn heel wat parkeerplaatsen in de vele bureaus die niet gebruikt worden. Er is ook nog een marge in de publieke parkings zelf. Vooraleer je de pleinen van Brussel te grabbel gooit aan bouwpromotoren, zorg er voor dat de parkeerplaatsen die we hebben goed benut worden”, aldus Bart Dhondt en Marie Nagy.

De economische kost zal aanzienlijk zijn volgens de groenen. “De bouwkosten zijn helemaal onrealistisch zijn. De aanleg van een parking van 200 plaatsen op het spiegelplein in Jette kost 8,6 miljoen. Daarnaast zal er ook een grote economische kost gepaard gaan met de hinder die veroorzaakt wordt tijdens de werken aan de pleinen. Als er meer auto’s naar het centrum komen, zullen de leveringen voor de handelszaken daaronder lijden. Het enige wat gratis is, dat zijn de bijkomende uitlaatgassen voor de bewoners”, aldus Bart Dhondt en Marie Nagy.

De nieuwe parkings zouden volgens de rood-blauwe meerderheid ruimte creëren voor nieuwe pleinen. “Hoe haalt het College het in haar hoofd om de prachtige pleinen te grabbel te gooien aan de privé? Niemand heeft gevraagd om het Vossenplein of om de Nieuwe Graanmarkt open te smijten. Dit is absurd. Dit zijn zo’n belangrijke ontmoetings- en ontspanningsplekken voor de bewoners van het centrum. Die wil het college zomaar uit handen geven”, aldus Bart Dhondt en Marie Nagy.

 

In naam van de Ecolo-Groen fractie van de Stad Brussel:

Marie Nagy – fractieleider Ecolo-Groen Stad Brussel

Bart Dhondt – gemeenteraadslid Ecolo-Groen stad Brussel