Groen legt motie neer: “We vragen van de voetgangerszone op alle vlakken een geslaagd project van en voor alle Brusselaars te maken”

Groen-Ecolo legt deze avond een motie op de banken van de Brusselse gemeenteraad rond de heraanleg van de voetgangerszone. Bart Dhondt en Liesbet Temmerman, gemeenteraadsleden voor Ecolo-Groen: “Voor Groen en Ecolo is dit een van de belangrijkste projecten die de stad sinds jaren gekend heeft. Het is een eerste en belangrijke stap naar een gezonde en autoluwe Stad. De werkzaamheden zijn dan wel eindelijk begonnen, maar daarmee is de kous niet af. Als we de Brusselaars terug willen meekrijgen, moeten we resoluut de kaart van de dialoog trekken.”

Vorige week maandag gingen plots de werkzaamheden voor de heraanleg van de voetgangerszone van start. “Eindelijk!”, reageert Bart Dhondt: “Helaas zijn heel wat voorstanders ondertussen afgehaakt. Daar moeten we iets aan doen”.

De realisatie van de voetgangerszone loopt namelijk niet bepaald van een leien dakje. Daarom legt de Groen-Ecolo fractie deze avond een motie rond het project neer in de gemeenteraad met een aantal concrete vragen. Dhondt: “We vragen een kwaliteitskamer met experts van verschillende instellingen om een goede uitwerking en coördinatie van de voetgangerszone te verzekeren.” Bovendien is het belangrijk de buurtbewoners bij de uitvoering en realisatie van onze voetgangerszone te betrekken. “Dat kan met het opstarten van doorgedreven participatietrajecten en in te zetten op een veel betere communicatie. Er staat dan wel vast waar we de straatstenen plaatsen, maar hoe we de voetgangerszone zullen invullen, nog helemaal niet”. De groenen verwijzen hiermee naar de socio-culturele activiteiten en evenementen, het handels-en huisvestingsbeleid dat de Stad wil uitvoeren, etc. “We mogen ook het circulatieplan niet vergeten. Wij vragen expliciet om de discussie over de mini-ring opnieuw open te smijten. Dit zijn allemaal essentiële stukjes van de puzzel om van de voetgangerszone een geslaagd project te maken en waar de Brusselaars ook hun zeg in moeten krijgen”, verduidelijkt Bart Dhondt. 

Tenslotte vragen de groenen een kwalitatieve tijdelijke inrichting die mee evolueert met de werkzaamheden, Bart Dhondt: “We hebben jaren moeten wachten op de start van de werkzaamheden. De werken zelf zullen ook een hele tijd in beslag nemen. De likjes verf, bankjes en plantenbakken zijn, op zijn zachtst gezegd, onvoldoende. We moeten er dan ook voor zorgen dat het centrum van onze stad zelfs tijdens de werken zo aangenaam en leesbaar mogelijk blijft”.

Dhondt en Temmerman besluiten: “Groen en Ecolo vragen aan de voltallige gemeenteraad om maandag een duidelijk signaal te sturen naar de Brusselaars en de kaart van de dialoog te trekken.”

Motie voetgangerszone


Posted In: stadsontwikkeling, gemeenteraad

Tags: ,