Gezonde lucht via een milieuvriendelijke mobiliteit en energiezuinig wonen

Zuivere lucht levert ons extra levensjaren op. Daarom zet Groen in op een ambitieus milieuprogramma dat tegelijkertijd sociaal is. Dat houdt in dat we inzetten op luchtkwaliteit in de stad door o.a. energievriendelijk wonen.

Wolken1 boven Sobieskypark - Foto H.Sleebus DSC00542

Dankzij de Groenen zal vanaf 2015 de passiefnorm voor nieuwbouw en de lage-energienorm voor zware renovatie verplicht zijn voor overheidsgebouwen én de privésector. Dit is een primeur in Europa. Het Brussels Gewest is de eerste regio die deze standaard aanneemt en die het verbruik voor de verwarming van een gebouw – vergeleken met het verbruik van een klassiek bouwwerk – doet afnemen met een factor tien.

Energiemaatregelen in de bouwsector hebben geleid tot een daling van de CO2-uitstoot en het energieverbruik van respectievelijk 24% en 25% sinds 2004. Tegelijkertijd werden 142 000 energiepremies toegekend voor een totaal van 89 miljoen euro. Maar ook op het vlak van afvalverwerking bonden we de strijd aan met vervuiling. Zo zet de Alliantie Leefmilieu-Werkgelegenheid sterk in op hergebruik en recyclage. Op die manier verbruiken we minder grondstoffen en creëren we minder afval.

Maar ondanks de geboekte vooruitgang zijn er vandaag nog tal van bedreigingen voor onze levens- en luchtkwaliteit. De eenzijdige beslissing van de Vlaamse regering om de Ring te verbreden is er daar zeker één van. Groen is tegen deze beslissing omdat ze de gezondheid van de Brusselaars schaadt.