Stop de koehandel, start de werken

Volgens diverse bronnen besliste het College van de Stad Brussel om De Brouckère en de Zuidstraat opnieuw open te stellen voor autoverkeer. “De zoveelste episode in de soap die de heraanleg van de voetgangerszone jammer genoeg geworden is. Burgemeester Mayeur saboteert zijn eigen project door onder druk van zijn liberale meerderheidspartner de voetgangerszone in te krimpen in plaats van maatregelen te nemen die het draagvlak voor de voetgangerszone vergroten”, aldus Bart Dhondt en Marie Nagy, gemeenteraadsleden van de Ecolo-Groen fractie van de Stad Brussel.

foto Herman Sleebus

foto Herman Sleebus

(meer…)

Red de voetgangerszone

Groen is blij dat het Gewest eindelijk ook zijn schouders zet onder de voetgangerszone. Te lang is dit een project geweest van Brussel stad alleen terwijl de zone ten goede kan komen van alle Brusselaars. Door het gekibbel op het niveau van het Brusselse stadsbestuur zag het er zelfs naar uit dat het project om onbegrijpelijke redenen zou afgevoerd worden. “Het project van de voetgangerszone is er gekomen dankzij de kracht van duizenden Brusselaars die gingen picknicken op het Beursplein. Het is tijd dat dit opnieuw een project wordt van de Brusselaars zelf.  We roepen alle medestanders van de voetgangerszone op de krachten te bundelen en er een succes van te maken,” zeggen Bruno De Lille en Bart Dhondt (Groen). 
(meer…)

Gemeenteraad 11 april – mondelinge vraag betreffende de uitspraken van burgemeester Yvan Mayeur in de krant Le Soir van 28 maart 2016

Beste collega’s, burgemeester en schepenen,

De gebeurtenissen van 22 maart zinderen nog steeds na. Tot op vandaag zijn er nog altijd een 60-tal slachtoffers gehospitaliseerd. Onze landgenoten, onze stadsgenoten proberen de draad opnieuw op te pikken en ze doen dat met een nooitgeziene veerkracht. Het Beursplein is uitgegroeid tot de plek waar iedereen even op adem kan komen, om even stil te staan, zijn gevoelens de vrije loop te laten gaan en vooral zijn medeleven uiten met de vele slachtoffers, de familie, haar/zijn mede land- of stadsgenoten. (meer…)

Ecolo-Groen Stad Brussel: “Van positieve evaluatie naar gedragen project.”

Op de gemeenteraad van 29 februari stelde het College  de evaluatie voor van de testfase van het circulatieplan voor de Vijfhoek. Het College concludeert dat de voetgangerszone een succes is. Ze verwijst naar metingen die aantonen dat er meer fietsers en voetgangers zijn in de voetgangerszone en bovenal dat de luchtkwaliteit er sterk op vooruit gaat. “De resultaten zijn een opsteker. Het toont aan dat het opdoeken van de autoriool die de Anspachlaan was de leefkwaliteit verbetert. Het is wat wij als ecologisten al jaar en dag verdedigen. Het is de richting die wij als groene partijen willen uitgaan. Maar we zijn er nog niet, want veel Brusselaars zijn verre van overtuigd. Vooral zij die op de Mini-Ring en de wijken rond de voetgangerszone wonen. De uitdaging is dan ook om van deze positieve evaluatie van en door het College naar een gedragen project te gaan. Een gedragen project door alle Brusselaars”, aldus Bart Dhondt en Marie Nagy, Ecolo-Groen gemeenteraadsleden van de Stad Brussel.

Sites - Anspachlaan - Broucquèreplein - voetgangerszone - Foto H.Sleebus IMG_3804c4

(meer…)

Groen is partner van iedereen die wil bouwen aan Brussel

“De tijd is rijp om op een andere manier aan politiek te doen. Wij moeten ons opstellen als partners. Als duwers, als fixers van Brusselaars die het willen opnemen voor hun stad.” Brussels Groen-voorzitter Bart Dhondt viel met de deur in huis op de druk bijgewoonde nieuwjaarsreceptie in Le Phare du Kanaal, een nieuw coworkingcafé in Molenbeek. Hij had het in zijn nieuwjaarsspeech over ‘de doeners’ in Brussel.

 • 12622527_10156431440095156_9216448562623115924_o
 • 12604646_10156431439460156_3963410734528477364_o
 • CZGs2pYWkAEPj9V.jpg-large
 • 160119 Groengewest-receptie – Foto H.Sleebus IMG_6701
 • 160119 Groengewest-receptie – Foto H.Sleebus IMG_6685c2-bma
(meer…)

Mayeur probeert illegale uitgaven te regulariseren door de gemeenteraad

Op de gemeenteraad van de Stad Brussel van maandag 11 januari vraagt burgemeester Mayeur aan de gemeenteraad om 821.500 euro illegale advocatenkosten te regulariseren. Het gaat om kosten voor de juridische begeleiding van de Stad Brussel omtrent de erfpachtovereenkomst van Parking C in het kader van het Eurostadion. (meer…)

Circulatieplan zadelt bewoners rond de voetgangerszone op met overlast

De Ecolo-Groen fractie van de Stad Brussel betreurt onevenwichtig circulatieplan: “We krijgen een fantastische voetgangerszone in het hypercentrum, maar in de drukbevolkte wijken rondom zijn de bewoners opgezadeld met overlast door transit- en sluipverkeer”. Over de aanpak is de groene oppositie niet te spreken: “Niemand weet waaraan hij zich moet verwachten. De communicatie laat volledig te wensen over. Hoeveel keer zal men het circulatieplan nog wijzigen? Op basis waarvan worden de wijzigingen doorgevoerd? Diegene die het luidst roept? Dit is amateuristisch. Burgemeester Mayeur en de bevoegde Schepen Ampe verliezen hiermee al hun geloofwaardigheid”.

letoutnouveauplandecirculation (meer…)

Courtois gaat all-in op Eurostadionbubbel. Teller staat op 7,8 miljoen euro.

Deze avond krijgt de soap rond het nieuwe Eurostadion alweer een nieuwe wending. Dat het Eurostadion geen gratis operatie zou zijn, zoals beloofd door Schepen Alain Courtois, was al duidelijk. Terwijl Minister Van Hengel afgelopen vrijdag verkondigde dat het Gewest geen euro meer in het stadion zou steken, doet de Stad Brussel net het tegenovergestelde. Er wordt een maatschappij opgericht voor de inrichting van het stadion en het beheer van parking C. De kostprijs hiervan is 5 miljoen euro. Die rekening wordt volledig gedragen door de Brusselse belastingbetaler.
(meer…)

De Mini-Ring, terug van nooit weggeweest

Na maanden wachten, kon de Ecolo-Groen fractie eindelijk de mobiliteitsstudie van Technum inkijken. Uit de studie blijkt dat de Mini-Ring het doorgaand verkeer doet toenemen in de wijken rondom de voetgangerszone. Om dat probleem op te lossen, stelt het studiebureau voor te werken met ingaande en uitgaande verkeerslussen, zonder Mini-Ring.

 • visual mobilitietsplan Ecolo-Groen
 • eindhaltes
 • parkeerplaatsen en verkeerstromen – mobplan
 • Aantal openbare parkeerplaatsen per bewoner en arbeidsplaats
 • bezettingsgraad parkings vijfhoek
 • Bxl parking mythe
 • IMG_1741-2

(meer…)

Doorgaand verkeer ook bannen uit de woonwijken rondom de voetgangerszone

De Ecolo-Groen fractie is tevreden dat voetgangers en fietsers vanaf eind juni meer ruimte krijgen in het centrum. De impact van de Mini-Ring op het doorgaand verkeer en het openbaar vervoer maakt de groenen echter zeer ongerust. “In juni komt er hopelijk definitief een einde aan de autoriool van de centrale lanen. Maar onze vrees is dat de plannen, zoals die nu op tafel liggen, die autoriool verschuiven naar de woonwijken rondom de geplande voetgangerszone”,  reageren Marie Nagy en Bart Dhondt, Ecolo-Groen gemeenteraadsleden voor de Stad Brussel.

IMG_1741-2

(meer…)

website by Dear Reader & SYSTƎME D